Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA MONACHORUM in AEGYPTO

  Relacje grupymnichów łac. z Jerozolimy, którzy wraz z TymoteuszemArchidiakonem odbyli 394-395 podróż po ośrodkach mniszychEgiptu, zredagowane ok. 402 w języku gr. przez nieznanegomnicha z Góry Oliwnej w Jerozolimie;

  tekst opracował krytycznieA.J. Festugière (Subsidia hagiographica 34, Bru 1961) iprzełożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA

  (gr. historia badanie, logos nauka),wielopłaszczyznowa i pogłębiona (w stosunku do —» historiografii)nauka o dziejach człowieka; ujmując całość historycznegowymiaru człowieka (—» historyczność) w perspektywiefiloz., przyjmuje postać — dziejów filozofii, która rozwijanaprzez interpretacje o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA FILOZOFICZNA, historia filozofii

  Dyscyplina metafiloz. przedstawiająca w sposób uporządkowanydzieje —> filozofii (I); przyjmuje formę uzależnioną odzakładanej koncepcji rozumienia —» historii i filozofii jako:

  ° dokumentacyjno-interpretujące przedstawienie kultury filoz.(zwł. bardziej oryginalnych dokonań poszczególnych autorów,kierunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA (HISTORYJA) O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

  Jedyne ocalałe w całości pol.misterium rezurekcyjne autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka,wyd. ok. 1582 w Krakowie (tekst w Bibliotece Kórnickiej),ostatnio 1971 przez J. Okonia w serii Biblioteka Narodowa.

  Wbrew przyjętym interpretacjom o konstrukcji akcji niestanowi tu „ilustracyjna fabularność" wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - DZIEDZINA WIEDZY

  Dyscyplina nauk. zajmująca siębadaniem dziejów ludzkich; wszelkie myślowe odzwierciedleniaprzeszłości, funkcjonujące w życiu społ., niezależnie odich charakteru i wartości poznawczej; w aspekcie socjol. czykulturologicznym h. obejmuje wiele, przeważnie konkurencyjnychwobec siebie, form przekazu hist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - DZIEJE KOŚCIOŁA

  1. I s t o t a - w chrześcijaństwiejest to dzianie się, życie i rozwój więzi ludzkich z JezusemChrystusem i Trójcą Świętą w czasoprzestrzeni tego świata;w aspekcie pionowym jest to rei. samorealizacja osobowaczłowieka i ludzi w relacji do Jezusa jako Syna Bożego, waspekcie poziomym - rozwój więzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA BIBLIJNA

  Forma katechezy bibl. wprowadzonado nauki religii w okresie oświecenia jako przedmiotpomocniczy do nauki katechizmu (—» Biblia w duszpasterstwieIV); także dyscyplina pomocnicza w —> biblisty ce ukazującawydarzenia hist, w kontekście prądów rei. i kulturowychczasów ST i NT (— historiografia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

  1. P r z e d mi o t h.K. w chrześcijaństwie jest określony koncepcją Kościołaczerpaną z wiary, samoświadomości eklezjalnej, z eklezjologiii z kontekstu kulturowego.

  ° Wg koncepcji s a k r a m e n t a l n o - m i s t e r y j n e j Kościółto Ciało Chrystusa (Mistyczne), Sakrament, MisteriumZbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN EKONOMICZNYCH

  Naukapowstała w XIX w. wraz z hist, szkołą w ekonomii, zajmującasię badaniem teorii ekon. oraz poglądami na życie i instytucjegosp. przed ukształtowaniem się w XVIII w. ekonomiijako samodzielnej nauki.

  Elementy myśli ekon. pojawiły się już w starożytności; średniowieczesformułowało wiele teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTERIA

  (gr. hystera macica), jedna z form nerwicy,cechująca się spektakularnością objawów zależnych od reakcjiotoczenia; typ osobowości lub charakteru ze skłonnościądo zachowań mających na celu wzbudzenie podziwu otoczenialub manipulowanie ludźmi.

  Zaburzenia histeryczne występują w formie konwersyjnejjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt

Do góry