Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Można podzielićna 3 okresy: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne.

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Początki piśmiennictwa teol. w H.związane były z uchwałami synodu w —» Elwirze, który wpłynąłna kodyfikację wczesnochrześc. prawodawstwa kośc;biorący w nim udział —» Hozjusz z Kordowy wsławił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /54 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLINKA ANDRZEJ

  ur. 27 IX 1864 w Černovej (Słowacja),zm. 16 VIII 1938 w Ruźomberku (Słowacja), działaczspołeczno-narodowy.

  Po święceniach kapł. (1889) działał narzecz rozbudzenia świadomości nar. Słowaków i w ruchu abstynenckim; 1897 założył dziennik „Ludóve Noviny"; od 1905był prob, w Ružomberku; wtedy też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA - NEUMANN MARIA

  ur. 28 X 1917w Warszawie, zm. 12 I 1980 tamże, malarka, grafik i ilustratorka.

  Studiowała 1935-39 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawiepod kierunkiem S. Ostoi-Chrostowskiego i K. Tichego;1941-45 była więziona za udział w konspiracji w obozachkoncentr. w Ravensbrück i Neubrandenburgu (przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

  Płw. Iberyjski od czasówprehist. (malowidła z ok. 12 000 prz.Chr. w grocie Altamira)związany był z kulturami śródziemnomorskimi (kolonizacjafen. i gr., panowanie rzym.); powstająca od VIII w. po Chr.sztuka islamu (głównie meczet w Kordowie i Alhambra wGrenadzie) inspirowała najpierw dzieła chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /36 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITLERYZM

  Niem. odmiana —> faszyzmu, wywodzącasię od Adolfa Hitlera (1889-1945); ruch polit.-społ. o populistycznej,totalitarnej, imperialistycznej, rasistowskiej i antychrześc.ideologii.

  Początki h. wiążą się z powstaniem 1919 w Monachiumgrup nacjonalistycznych i antysem., składających się główniez kombatantów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - MUZYKA SAKRALNA

  W średniowieczu wykształciłasię przede wszystkim muzyka kośc, najpierw w rycie—» mozarabskim, a nast. rzymskim; pierwsza byla połączeniemmotywów bizant., gallikańskich (—> galijski ryt l),ambrozjańskich oraz irl. na podstawie hiszp.-rzym., a jejokres świetności przypadł na 633-711; ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITTORP MELCHIOR

  ur. ok. 1525 w Kolonii, zm. 1584tamże, wyd. źródeł liturgicznych.

  Był kanonikiem przy Mariengarten w Kolonii, a od 1583dziekanem przy kościele św. Kuniberta; broniąc liturgii kat.przed protestantami, wydal (pod wpływem J. Pameliusa) cenionydo dziś zbiór pism liturg. De divinis catholicae Ecclesiaeofficiis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

  Zaczątki (twórczość w języku kastylijskim)znajdują się w glosach i notach w języku romance na marginesach łac. manuskryptów z klasztorów San Milian dela Cogolla i Santo Domingo de Silos (X w.). Za pierwocinyliryki uważa się odkryte przez S.M. Sterna (1948) tzw. ¡archas,czyli końcowe 2-4 wersy w romance...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITZE FRANZ

  ur. 16 III 1851 w Hanemicke (Westfalia),zm. 20 VII 1921 w Bad Nauheim (Hesja), niem. polityki działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Würzburgu i przyjęciu 1878 święceńkapł. studiował w Rzymie; 1880 został sekretarzem gen. zrzeszeniaArbeiterwohl w Mönchengladbach i red. jego organuo tej samej nazwie; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIZM

  Forma dominacji polit, połączonej z narzucaniemobyczajowości i kultury hiszp. skolonizowanymkrajom —» Ameryki Łacińskiej oraz na —» Filipinach (I 1),trwającej od końca XV do XIX w.; wystąpił przede wszystkimna płaszczyźnie życia kośc, mając swe źródło w przyznanymHiszpanii i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt

Do góry