Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HLOND AUGUST SDB kard.

  ur. 5 VII 1881 w Brzęczkowicach(dzielnica Mysłowic), zm. 22 X 1948 w Warszawie,prymas Polski, sługa Boży, brat Antoniego.

  Po ukończeniu nauki w gimnazjach salezjańskich (1893-96)w Valsalice i Lombriasco k. Turynu wstąpił 1896 do zgromadzenia;od 1897 studiował filozofię na Gregorianum, gdzie1900 uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /13 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria - KULT

  H. należy do kategorii ikon cudownych, „nieręką ludzką stworzonych" (—» acheiropity) otoczonych w Kościelewsch. szczególną czcią; wizerunek H., powstały w sposóbnadprzyr. i obdarzony łaską przez Maryję, Łukasz Ewangelista miał ofiarować (wraz z tekstem swej Ewangelii) bpowiTeofilowi z Antiochii, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCEDEZ EDGAR SJ

  Pseudonim G. de Rhodez, ur. 1VII 1877 w Gandawie, zm. 5 IX 1948 w Fayt-lez-Manage(Belgia), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1895 w Tronchiennes (Drangen); studiowałhistorię 1898-1900 w Namur, 1900-03 filozofię w Lowanium,nast. odbyt praktykę kandydacką u —» bollandystóww Brukseli; po studiach teol. 1904-08 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁADKI FRANCISZEK CM

  ur. 2 XII 1896 w Kaczycy(Bukowina Rum.), zm. 26 IX 1964 w Nowym Jorku, duszpasterzpolonijny.

  Po studiach filoz.-teol. u misjonarzy w Krakowieprzyjął 1917 święcenia kapł. i pracował jako duszpasterzna terenie archidiec. lwowskiej, a od 1922 wil.; od 1926prowadzi! w Stanach Zjedn. misje i rekolekcje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCHFEDER KASPER

  Żył na przełomie XV i XVI w.,drukarz.

  Pochodził z Heiligbrunn (Bawaria); pierwszy znanyjego druk pt. Opera Anzelma z Canterbury, ukazał się 1491w Norymberdze, gdzie H. do 1499 wytłoczył 56 druków; poprzeniesieniu się 1499 do Metzu wydrukował tam 10 książek,m.in. na zamówienie J. —> Hallera - traktat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁASKO MAREK

  ur. 14 I 1934 w Warszawie, zm. 14VI 1969 w Wiesbaden, pisarz.

  Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował fizycznie;1954 zadebiutował opowiadaniem Baza Sokołowska (SztandarMłodych 5(1954) z. 84-98); rozgłos przyniósł mu debiutanckitom opowiadań Pierwszy krok w chmurach (Wwa1956); 1958 wyjechał do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCHWÄLDER FRITZ

  ur. 28 V 1911 w Wiedniu, dramaturg.Ze względu na żyd. pochodzenie musiał emigrować1938 do Szwajcarii; po wojnie został członkiem austr. PEN--Zentrum oraz sekretarzem związków zawodowych.

  H. debiutował dramatem Jehr (Elgg 1932), poświęconymzagadnieniu kazirodztwa; sukces przyniosła mu jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁUSK

  Miasto z klasztorem bernardynów i parafią wdek. bobrujskim w przedrozbiorowej diec. wileńskiej (obecnieGlusk k. Bobrujska na Białorusi).

  H., od XV w. posiadłość książąt Holszańskich, otrzymał1525 prawa miejskie; 1662 Aleksander Połubiński, marszałekwielki litew., osadził w H. bernardynów przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLEBOWICZ HENRYK ks.

  ur. 1 VII 1904 w Grodnie,zm. 9 XI 1941 w Borysowie (Białoruś), duszpasterz akademicki.

  Ukończył seminarium duch. w Wilnie; 1927 przyjął święceniakapł. w Lublinie; 1928 uzyskał doktorat teologii naKUL, a 1929 filozofii na Angelicum w Rzymie;

  1930-36 wykładałteologię fundamentalną na Uniw. im. Stefana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA KOLEKCJA, Kolekcja Izydoriańska, Collectio Hispana lub Isidoriana

  Zbiór źródeł prawa kan.,składający się z — dekretałów pap. i uchwał synodalnych odDamazego (366-384) do -» Grzegorza I Wielkiego (590-604),powstały w VII w. w Hiszpanii.

  Autorstwo K.h. jest przedmiotem kontrowersji; powszechnieprzyjmuje się wpływ Izydora z Sewilli przynajmniej napierwotną wersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt

Do góry