Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOLBERG LUDVIG

  ur. 3 XII 1684 w Bergen, zm. 28 I1754 w Kopenhadze, pisarz luterański.

  Po studiach teol. pracowałjako nauczyciel domowy w Voss i Bergen, nast. studiowałgeografię, prawo i historię w Oksfordzie i Kopenhadze(1708-14), gdzie uzyskał tytuł prof, metafizyki (1717), retoryki(1720) i historii (1730); 1714-16...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - LITERATURA

  Stanowi dział literatury niderl.; prowincjehistorycznych Niderlandów (obecnie w granicach państwowychH., Belgii i Francji) tworzyły swoistą całość polityczno-kulturową do końca XVI w., a pod pewnymi względamistanowią ją do dziś. Przed powstaniem jednolitego języka niderl.literaturę pisano w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /26 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLAR

  Dawne bpstwo w Islandii, zał. 1106 jako sufr.Lundu, po 1152 podlegała metropolii norw. Trondheim; upadło1550 po straceniu ostatniego bpa J. —> Arasona i przyjęciureformacji przez Islandię; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

  ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

  Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN AMBROSIUS

  ur. 1494 w Augsburgu, zm. 1519w Bazylei, malarz i grafik, syn Hansa St., brat Hansa Młodszego.

  Uczył się w warsztacie ojca; pracował nast. w Konstancjidla kanonika Johanna von Botzheima oraz 1515-16 uczyłsię w warsztacie T. Schmidta w Stein n. Renem; w Bazyleiprzebywał u Hansa Mł., pracując zarazem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN HANS Starszy

  ur. 1465 w Augsburgu, zm.1524 w Bazylei, malarz i rysownik, ojciec Hansa Młodszego.

  Podróżował ok. 1490-93 do Niderlandów (1493 był rejestrowanyjako obywatel Ulm); 1494 był w spisach podatkowych Augsburga, gdzie uczył się rzemiosła u Mistrzów MadonnRodzin Ilsung i Behaim;

  1516 udał się do Górnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - SZTUKA SAKRALNA

  Sztuka pn. prowincji Niderlandów,tworzących niepodległą republikę H. stanowi odgałęzieniesztuki niderl., obok równolegle wyodrębnionejsztuki -r» flamandzkiej.

  Na jej rozwój decydujący wpływ miały:protestantyzm (wewn. wystrój kościołów ograniczony dojednego tylko ołtarza, pozbawiony rzeźby i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

  1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHOL JONA bp.

  zm. ok. 1602, współtwórca i realizatorunii —> brzeskiej.

  Był archimandryta monasteru św. Spasaw Kobryniu; współpracował z bpem C. Terleckim, zobowiązującsię do działań prounijnych; 1595 został bpem pińskim iturowskim;

  1596 wziął udział w synodzie unijnym w BrześciuLitew. i wprowadził jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  Początki prawosławia wH. związane są z podróżą cara ros. Piotra I (1682-1725) do H. oraz z panowaniem (1840-49) króla hol. Wilhelma II (jegożoną była Anna Pawłowna, córka ces. Pawła I); w większejliczbie prawosławni przybyli do H. po rewolucji październikowej(1917) i wojnie domowej w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt

Do góry