Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HERIBERT OFM

  Imię chrzestne Joseph,ur. 22 XI 1868 w Neckarsulm (Badenia-Wirtembergia), zm.26 V 1936 w Monachium, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1884 w prow, bawarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1891 święcenia kapł.;specjalizował się w teologii na uniw. w Monachium, uzyskującdoktorat na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLOKAUST

  (gr. holokauston całopalenie), w znaczeniukultycznym, pogańskim i bibl. (LXX) ofiara całopalna;współcześnie - zaplanowane i zrealizowane działania zmierzającedo wymordowania Żydów w okresie niem. narodowegosocjalizmu (1933-45). Hebrajski odpowiednik h. - szoahoznacza ludobójstwo Żydów z pobudek rasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /10 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

  (gr. holos cały), stanowisko akcentujące istotnąlub dominującą rolę całości, w szczególności finalistyczna(—> celowość III) teoria rozwoju rzeczywistości, zbliżona do— emergentyzmu oraz dynamizmu H. —» Bergsona (2), głoszącaprymat (twórczej i tworzącej) —> całości (3) nad jejczęściami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /12 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLSZANY, Olszany

  (obecnie Golszany na Białorusi),miasto z parafią, klasztorem franciszkanów konwentualnychi misjonarek Świętej Rodziny w dek. oszmiańskim w dawnejarchidiec. wileńskiej.

  Od XIII w. H. byíy własnością książąt OlgimuntowiczówHolszańskich, a w X V I - pocz. X V I I I w. - Sapiehów; w XVw. w H. była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLL KARL

  ur. 15 V 1866 w Tybindze, zm. 23 V 1926w Berlinie, luterański historyk Kościoła.

  Po studiach filoz. i teol. w Tybindze, Berlinie, Giessen iMarburgu (u A. —» Harnacka, K. Mullera i A. Jülichera)uzyskał doktorat filozofii i licencjat z teologii; od 1894 pracowałw Akademii Nauk w Berlinie, gdzie 1896...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLTEI KARL von

  ur. 24 I 1798 we Wrocławiu, zm. 12II 1880 tamże, pisarz.

  Po udziale w kampanii przeciwko NapoleonowiI Bonaparte (1815) H. studiował 1816-19 prawowe Wrocławiu; 1819 rozpoczął działalność teatralną, współpracującz czasopismami wrocł. m.in. z „Schlesischen Musenalmanach"(zamieszczał tu swoje utwory); od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLAK Józef bp.

  ur. 18 I 1812 w Krawniszkach k.Mariampola, zm. 27 X 1890 w Wyłkowyszkach, teoretyk katechetyki.

  Teologię studiował od 1832 w seminarium duch. wSejnach, a od 1833 w Seminarium Głównym i AkademiiDuch. w Warszawie; po przyjęciu 1837 święceń kapł. pełniłobowiązki prefekta i katechety w Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖLTY LUDVIG CHRISTOPH HEINRICH

  ur. 21 XII 1748w Mariensee, zm. 1 IX 1776 w Hanowerze, poeta. Od 1769studiował teologię oraz języki nowoż. w Getyndze, gdzie bytwspółtwórcą grupy lit. Göttinger Hain; swoje utwory drukowałw „Göttinger Musenalmanach".

  W najwcześniejszej fazie twórczości H. nawiązywał do średniow.liryki miłosnej i rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLLÝ JÁN

  ur. 24 III 1785 w Burech k. Sernicy, zm.14 IV 1849 w Dobrej Vodie, słowac. poeta.

  Po studiach teol. w Trnawie i przyjęciu święceń kapł. pracowałod 1808 jako wik. w Pobedimie i Hlohovci, a od 1814jako prob, w Madunicich; 1843 stracił wzrok i przeniósł siędo Dobrej Vody.

  Znany jest jako tłumacz dziel...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLWECK FRIEDRICH GEORG

  ur. 29 XII 1856 w Wieslochk. Heidelbergu, zm. 15 II 1927 w Saint Louis (Missouri),liturgista, hagiograf.

  Studiował teologię we Fryburgu i Karlsruhe; po przybyciu(1876) do Stanów Zjedn. przyjął 1880 święcenia kapł. w SaintLouis; pracował w duszpasterstwie (prob, w Saint Louis),administracji diec. (do 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt

Do góry