Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOMOLACS KAROL PAWEŁ

  ur. 25 I 1874 w Balicachk. Krakowa, zm. 2 II 1962 w Krakowie, malarz, teoretyksztuki, pedagog.

  Studiował 1892-93 w Ecole Centrale w Paryżu, 1893-96 naPolitechnice we Lwowie, 1897-99 w Wiedniu oraz 1900-04 wAcadémie Julian i 1904-06 Académie Colarossi w Paryżu;1911 podjął pracę w Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZM

  (łac. homo człowiek), doktryna teoriopoznawczapodkreślająca istotową zależność obrazu świata odjego językowej formy, a także rodzaj światopoglądu upatrującegospecyfikę bytu ludzkiego w jego wymiarze duchowym;niekiedy przez h. rozumie się odmianę —> pragmatyzmu, podkreślającątwórczy charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMILETYKA"

  Mies, poświęcony kaznodziejstwu iżyciu duchowemu, zainicjowany przez bpa K. Bereśniewicza,a wydawany 1898-1913 we Włocławku i 1913-14 w Warszawiepod red. M. Nassalskiego (poszerzony 1906 o dział społ.,przyjął tytuł „H. i Poradnik Społeczny").

  Początkowo publikowano w H. artykuły z teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  1. H . b i z a n ty j s k a pojawiła się w okresie rozkwitu — Bizancjum w VIw., będąc odpowiedzią na kontrowersje teol. (—> bizantyjskateologia) i kierując — kaznodziejstwo (pod wpływem monastycyzmu)ku —> hagiografii i — asce tyce.Wybitni kaznodzieje bizant. byli wychowani w gr. tradycjiretorycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁUBOWICZ JÓZEF WIKTOR SJ

  ur. 20 II 1835 w Rożnowiek. Nowego Sącza, zm. 5 III 1887 w Krakowie, historykmisji.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Starej Wsi; studia filoz.-teol.odbywał w seminariach zak. w Bratysławie (1856-59) i Laval(1864-68), przyjmując 1867 święcenia kapł.; skierowany dopracy dydaktycznej w kolegium zak. w Tarnopolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęconeupowszechnianiu wiedzy homiletycznej, a także pełniącefunkcję materiałów pomocniczych dla przepowiadającychsłowo Boże w Kościele (—» homilia, —» kaznodziejstwo).

  1. W k a t o l i c k i c h cz.h. publikowano początkowo wyłączniegotowe kazania lub szkice do nich, a z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁYŃSKI OTTON ks.

  ur. 1840 w Tłustem k. Tarnopola,zm. 28 I 1882 w Meranie, wydawca, popularyzator teologii.

  Po studiach teol. przyjął 1862 we Lwowie święcenia kapł.; od 1866 był wik. przy katedrze lwowskiej i przyczyniłsię do jej przebudowy; 1870-78 był wyd. i red. przeznaczonegodla ludu mies. „Chata" (od 1876 jego polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA

  (gr. homilein przebywać z kimś, wygłaszaćmowę; homiletikos odnoszący się do homilii), dział teologiipastoralnej, zajmujący się teorią i praktyką —» kaznodziejstwa,zwł. —» homilii.

  W XIX w. próbowano wprowadzićin. nazwy, zakresowo szersze: halieutyka (halieutes rybak,halleueln łowić ryby; G.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMAGIUM

  (łac. hołd, przysięga lennicza), uznaniezależności przez poddanego względem panującego lub przełożonegokościelnego.

  W prawie feudalnym h. oznaczałohołd składany przez wasala panu lennemu przy otrzymywaniuod niego posiadłości tytułem lenna; w średniowieczu h.składali panującemu również biskupi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁD PASTERZY

  Typ ikonograficzny należący do cykluscen —* narodzenia Chrystusa, powstały w XIV w. w kręgachfranciszkańskich jako rozwinięcie przedstawienia —» żtóbka i —* zwiastowania pasterzom oraz odpowiednik kompozycjihołdu —> Trzech Króli.

  Wyjątkowo kompozycje h.p. pojawiały się przed XIV w.(rom. kapitel z XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt

Do góry