Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOMO MEDITANS

  Seria wydawnicza poświęcona zagadnieniomżycia duchowego, teologii i — historii duchowości,wydawana przez KUL.

  Publikuje odczyty oraz materiały związane z tematyką poszczególnychtygodni duchowości, zapoczątkowanych 1975przez ks. Waleriana Słomkę w ramach Sekcji Teologii DuchowościKUL; funkcję redaktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOUSIOS

  (gr. równy w istocie) - HOMOIUSIOS(gr. podobny w istocie) - HOMOIOS (gr. podobny we wszystkim),pojęcia używane (III-V w.) dla wyrażenia istotowejrelacji między naturą Ojca i Syna w —> Trójcy Świętej.

  Po raz pierwszy termin homousios pojawił się w pismachgnostyckich w II w. i oznaczał wspólnotę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOMORFIZM

  (gr. hornos taki sam, równy, morfekształt), w logice rodzaj podobieństwa pomiędzy niektórymi—> relacjami lub uporządkowanymi —» układami (strukturamirelacyjnymi), polegający na ich odwzorowaniu ustalonymprzez ściśle określoną —> funkcję lub też sama funkcja ustalającato odwzorowanie; szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMS

  Staroż. Emesa, miasto w zach. Syrii nad Orontesem,siedziba 2 metropolii katolickich Kościołów wsch. i 2metropolii prawosł., od pocz. XVIII w. łac. bpstwo tytularne.

  W I w. prz.Chr. H. było pod władzą rodzimych książąt; zaczasów ces. Domicjana (81-96) zostało podporządkowaneRzymowi. Słynęło z kultu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONA

  (niezident. miejscowość w pd.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Ikonium w rzym. prowincji Likaonia;znanych jest 4 bpów od IV do VII w.; obecnie bpstwotytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO OECONOMICUS

  (łac. człowiek ekonomiczny),aspektowe określenie człowieka odnoszące sie do jego zachowańw sprawach gosp.; h.oe. w ekonomii to abstrakcyjny modelzachowań człowieka wykorzystywany jako instrument badawczytychże zachowań w dziedzinie gosp., a także do analizyżycia gosp. i przewidywania masowych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO RELIGIOSUS

  (łac. człowiek religijny), kategoriaantropologiczna używana na określenie istotnych powiązańczłowieka z rzeczywistością transcendentną (Bóg, —» sacrum),wyrażających się zwł. w fakcie powszechności zjawiska—» religii, lub określenie osoby obdarzonej szczególnymidarami rei. i pełniącej wybitne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

  (łac. człowiek rozumny), biol. określenieaktualnie i w przeszłości żyjących istot, które z racjiwspólnoty genotypowej (—» genotyp), morfol.-fizjol., behawioralnejoraz związanej z nią możliwości rodzenia płodnegopotomstwa tworzą gatunek ludzki (—> człowiek I A); zachodzącemiędzy nim a in. gatunkami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGÍA

  (gr. zgodność, umowa, wyznanie), pojęcieokreślające - u Platona zgodę uczestników dyskusji co dozasadności stosowanych w niej przesłanek i argumentów, ustoików ideał życia zgodnego z naturą; w poł. XIX w. (R.Owen) termin zastosowano w filogenetyce (—» filogeneza) iprzyr. morfologii na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMMER JOSEPH bp.

  ur. 4 IV 1760 w Koblencji, zm.11 XI 1836 w Trewirze.

  Studiował 1776-78 teologię na uniw.w Trewirze, a 1778-80 prawo w Heidelbergu; 1783 przyjąłświęcenia kapł. i był duszpasterzem w Wałlersheim k. Trewiru; 1784 został sekretarzem, a 1786 członkiem tajnej radyarcybiskupiego wikariatu; w tym samym roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt

Do góry