Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HONORATKI

  Siostry fabryczne, małe siostry NiepokalanegoSerca Maryi (Robotnice Serca Maryi), Congregatio parvarumsororum Immaculati Cordis Mariae, bezhabitowezgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1888 w Warszawieprzez — Honorata (stąd nazwa) Koźmińskiego i A. —* Godecką-Kostkę w celu pracy nad pogłębieniem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONOR

  (łac. cześć, godność osobista, zaszczyt), specyficznadla określonej osoby ludzka —» godność, wyróżnionaprzez jej przymioty mor.-społ., przejawiająca się w zwyczajowychformach uznania społ. (— chwała ludzka).

  Właściwegr.-rzym. cywilizacji rozumienie h. jako formy szacunku wyrażanegowobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ, Flavius Honorius

  ur. 9 IX 384 w Konstantynopolu,zm. 15 VIII 423 w Rawennie, pierwszy ces.zachodniorzymski.

  Był młodszym synem —» Teodozjusza Wielkiego i AeliiFlacilli; 393 został współrządcą cesarstwa z tytułem Augusta,a 395 na mocy testamentu ojca objął zach. część imperium(wsch. przejął jego brat —» Arkadiusz)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORACKIE ZGROMADZENIA, honorackie zakony

  (w znaczeniu pejoratywnym „tajne zakony honorackie"),zak. —» zgromadzenia bezhabitowe żeńskie (także męskie),zakładane w 4. ćwierci XIX w. na pol. ziemiach pod panowaniemros. (Królestwo Pol.) przez — Honorata KoźmińskiegoOFMCap (stąd nazwa); po przekształceniach organizacyjnychistnieją obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /13 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONGKONG

  Chiń. Siangkang, diecezja na pd.-wsch.wybrzeżu Chin w posiadłościach bryt. obejmujących wyspęH. (od 1841), pd. część płw. Koulun (od I860) oraz obszartzw. Nowych Terytoriów (pas wybrzeża kontynentu nawprost wyspy H. i kilkadziesiąt pobliskich wysepek), odstąpionyprzez Chiny na 99 lat układem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS, Republika Hondurasu, República de Honduras

  Państwo w Ameryce Środk., graniczące z Gwatemalą,Salwadorem, Nikaraguą; zajmuje 112 088 km2 i liczy 4,8 minmieszk. (1990), głównie Indian (90%), w większości katolików(niewielki procent stanowią protestanci).

  Do brzegów H. (zamieszkiwali go Indianie Majowie) dotarł1502 K. —» Kolumb i 14 VIII na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS BRYTYJSKI

  Kolonia bryt. 1862-1981 (od1973 Belize) w Ameryce Środk., od 1981 niepodległe państwoBelize, na którego terytorium utworzono jedyną diec.—» Belize.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEGGER ARTHUR

  ur. 10 III 1892 w Hawrze (Francja),zm. 27 XI 1955 w Paryżu, kompozytor szwajcarski.

  Studiamuz. odbył w konserwatoriach Zurychu i Paryża; 1920wraz z kompozytorami paryskimi (m.in. D. Milhaudem, F.Poulencem) utworzył Grupę Sześciu, która odegrała ważnąrolę w rozwoju muzyki franc; jako dyrygent i pianista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEN

  Właśc. Honenbo, ur. 7 IV 1133 w Inaoka(prow. Mimasaka), zm. 25 I 1212 w Ootani (prow. Settsu),jap. mnich buddyjski. Osierocony w wieku 7 lat, wstąpił dozakonu buddyjskiego i studiował naukę różnych szkół (głównie—» tendai) oraz teksty klasyczne.

  W 1175 na podstawieSutry Lotosu oraz Sutry Czystej Krainy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOSEKSUALIZM

  (gr. homos, homolos równy, podobny;łac. sexualis płciowy), właściwość osób, których pociągpłciowy jest skierowany wyłącznie lub prawie wyłączniedo osób tej samej płci; szerzej - anomalia popędowa wraz zwłaściwą jej aktywnością seksualną; praktyki homoseksualneu kobiet zw. są miłością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /9 232

  praca w formacie txt

Do góry