Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HOPPE JÓZEF ks.

  ur. 8 IX 1808 w Zamościu, zm. 1 IV1887 w Przemyślu.

  Po studiach teol. w Wiedniu przyjął 1831święcenia kapł. i 1832-42 wykładał teologię dogm. w seminariumduch. w Przemyślu; od 1842 należał do kapituły przem.,a od 1849 był jej prepozytem; 1850 nie przyjął propozycjices. Franciszka Józefa I objęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOGSTRATEN, Hoogstraeten JAKOB van OP

  ur. ok.1460 w Hoogstraten (Brabancja), zm. 27 I 1527 w Kolonii,teolog, polemista.

  Po ukończeniu wydziału filoz. w Lowanium wstąpił 1485do zakonu i 1496 przyjął święcenia kapł.; 1498-1500 wykładałteologię w Lowanium i studium zak. w Kolonii, uyl przeoremklasztorów w Antwerpii (1500-04) i Kolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ IV, Giacomo Savelli

  ur. ok. 1210 w Rzymie,zm. 3 IV 1287 tamże, papież od 2 IV 1285.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym. spokrewnionejz pap. Honoriuszem III. Studia odbywał w Paryżu, gdzie byłteż kanonikiem przy katedrze Châlons-sur-Marne; 1261 mianowanykard. przez pap. Urbana IV, brał udział w negocjacjachw sprawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORACY, Ouintus Horatius Flaccus

  ur. 8 XII 65prz.Chr. w Wenuzji, zm. 27 XI 8 prz.Chr., rzym. poeta okresuaugustowskiego.

  1. Z y c i e i t w ó r c z o ś ć - urodzony jako syn wyzwoleńcauczył się w szkole gramatyka Orbiliusza Pupillusa w Rzymie,44-42 prz.Chr. studiował literaturę i filozofię gr. w Atenach;początkowo był zwolennikiem idei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /17 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOOKER RICHARD

  ur. 1554 w Heavitree (Exeter), zm.2 XI 1600 w Bishopsbourne k. Canterbury, anglik, teolog.

  Studiował w Oksfordzie w Corpus Christi College, będącympod silnym wpływem nurtu ewangelickoreformowanego;poznał teologię rzym.kat. i human, literaturę; 1577-84 uczyłlogiki, języków hebr. i gr. oraz muzyki; 1581...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ z AUTUN OSB

  Zw. Augustodunensis, ur.ok. 1080, zm. ok. 1150, filozof i teolog.

  Prawdopodobnie byl irl. mnichem ze szkoc. klasztoru św.Jakuba w Ratyzbonie (być może przebywał również w Canterburyjako uczeń Anzelma). Walory syntetyczno-popularyzacyjnepism H. (głównie o charakterze encyklopedycznym), stanowiącychpomoc w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORAIN ALEKSANDER bp.

  ur. 1698 w Kościeniewiczachk. Wilna, zm. 24 VII 1774.

  Po studiach w Akademii Wił.,uwieńczonych doktoratem, i przyjęciu 1727 święceń kapł. byłprob, w Niemenczynie, a po przeniesieniu do diec. żmudzkiejkanonikiem i prałatem kapituły w Worniach; 1731 zostałbpem sufraganem żmudzkim, zarządzającym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOONACKER ALBIN van

  ur. 19 XI 1857 w Brugii, zm.1 XI 1933 tamże, egzegeta katolicki.

  Studia filoz.-teol. odbył w Lowanium; nast. podjął badaniaw zakresie krytyki bibl. ST oraz staroż. literatur orientalnych; 1889-1927 był prof, egzegezy ST w Lowanium (w czasie Iwojny świat, przebywał w Cambridge), wykładał także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONTER JOHANNES

  ur. 1498 w Braszowie (Siedmiogród),zm. 23 I 1549 tamże, geograf, humanista, działacz reformacyjny.

  Pochodził z rodziny kolonistów niem. (prawdopodobnienazywał się Grass); od 1515 studiował w Wiedniu, gdzie zetknąłsię z reformacją luterańską; zmuszony do wyjazdu zBraszowa (po bitwie pod Mohaczem)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ Św. OSB abp.

  zm. 30 IV 653 prawdopodobniew Canterbury.

  Z pochodzenia przypuszczalnierzymianin, wstąpił do rzym. klasztoru na Monte Celio, gdziezaprzyjaźnił się z późniejszym pap. —» Grzegorzem I Wielkim;do Anglii przybył prawdopodobnie z grupą misjonarzyśw. Augustyna z Canterbury, wysłaną 596 przez pap.Grzegorza I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt

Do góry