Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HORZYCA WILAM

  Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

  Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITALIZM

  (łac. hospitalis szpitalny), choroba szpitalna,stanowiąca zespól — zaburzeń psychicznych i fiz. spowodowanychdługotrwałym przebywaniem w zamkniętej instytucji,z równoczesnym odizolowaniem od własnej społeczności,bądź zaburzenie normalnego procesu rozwojowegomałego dziecka wskutek braku, zerwania lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSANNA

  (hebr. hoszi'ah nna'', gr. hosanna ratuj proszę,pomóż, że!), błagalne wezwanie do Boga, a także radosnaaklamacja wysławiająca Jahwe.

  1. W P i ś m i e ś w . - W ST znaczenie h. ulegało modyfikacji;najpierw h. oznaczało błagalne wezwanie skierowanedo Boga o stałe wsparcie po odniesionym zwycięstwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORVÁTH JÓZSEF SchP

  Imię zak. Cyryl, ur. 17 X 1804w Kecskemet k. Budapesztu, zm. 5 XI 1884 w Budapeszcie,poeta, filozof.

  Do zgrom, wstąpił 1820; po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. i święceniach kapł. (ok. 1826) uczył literatury ijęzyka węg. w kolegiach zak. (m.in. w gimnazjum w Budzie);pisał dramaty, np. Tyrus (Buda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORY, Horai

  W gr. mitologii boginie uosobiającewzrost, rozkwit i dojrzewanie w przyrodzie, później także pełniępiękna i dojrzałość; również boginie pór roku (w Iliadzierządzą jego biegiem, w Odysei kierują dojrzewaniem ziarna iwina).

  U Hezjoda ich rolę łączy się ze sferą mor.-polit, dziękipochodzeniu od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYNIEC

  Parafia z klasztorem franciszkanów konwentualnych(prowincji krak.) w dek. lubaczowskim w diec.zamojsko-lubaczowskiej (do 1992 w archidiec. w Lubaczowie).

  Wieś H. wzmiankowana 1444, od 2. poł. XVII w. byławłasnością Telefusów z Podola; Piotr Felicjan zbudował tuprzed 1672 drewniany kościół; 1757-59...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORYUJI, Horiudzi

  (jap. Przybytek Rozkwitu Prawa),jeden z najstarszych kompleksów świątynnych w Japonii należącydo buddyjskiej sekty hosso (1967 liczyła 34 000 osób);także nazwa klasztoru będącego główną siedzibą tej sekty.

  H. została zbudowana 587-607 w Ikaraga w pobliżu Narana planie pałacu chiń. przez księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORTYŃSKI FELIKS MAKSYMILIAN SJ

  ur. 19 V 1869 wKrakowie, zm. 29 IX 1927 tamże, publicysta, neoscholastyk.

  Studiował teologię, matematykę, a także fizykę i in. naukiprzyr. na UJ; po święceniach kapł. był wykładowcą fizyki,biologii i psychologii w jez. fakultecie filoz. w Nowym Sączu,a od 1913 stałym współpracownikiem „Przeglądu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

  Periodyk wydawany od 1990 przez Wydział Filoz.Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (4-6 zeszytów rocznie).

  H.W. pragną „w świetle wiary odczytywać rzeczywistość,w jakiej żyjemy [...], szerzyć znajomość idei zawartychw dokumentach Soboru Watykańskiego II", akcentującudział świeckich w życiu Kościoła;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORUS

  (egip. Hrj Ten, który jest daleko), w mitologiiegip. bóg-sokół, pan nieba i wiosny, bóstwo opiekuńcze monarchiiegipskiej.

  Prawdopodobnie już w IV tysiącleciu prz.Chr. był bóstwemludności chamito-semickiej zamieszkującej w Egipcie; z H. byli utożsamiani faraonowie I i II dynastii (ok. 3000--2700 prz.Chr.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt

Do góry