Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  „HOSTIA"

  Periodyk o tematyce eucharyst., przeznaczonydla kierowników kół — Krucjaty Eucharystycznej,zainicjowany przez Urszulę Ledóchowską, wydawany jakokwartalnik (1925-28) i dwumies. (1929-39), początkowow Pniewach przez urszulanki Serca Jezusa Konającego iredagowany przez K.K.W. Bajerowicza (1925-27), a nast.w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSTIS HERODES IMPIE, CHRISTOM VENDRE QUID TIMES?, Czemu okrutny Herodzie lękiem cię Chrystus napełnia?

  Hymn w II nieszporach na święto —» ObjawieniaPańskiego i na okres po Objawieniu; stanowi II cz. hymnu—> A solis ortus cardine i jest przypisywany Seduliuszowi (zm.ok. 450); występuje w brewiarzach wat. (1925), karmelitańskich(1938), benedyktyńskich (1940) i cysterskich ( 1 9 5 1 ) ;znany jest też z incipitem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSTOS EUGENIO MARIA de

  ur. 11 I 1839 k. Mayagiiez(Puerto Rico), zm. 11 VIII 1903 w Santo Domingo (Dominikana),polityk, działacz społ., pisarz.

  W 1 8 5 7 ukończył studia prawnicze na uniw. w Madrycie;1870-74 przebywał w krajach Ameryki L a c , organizując pomocfinansową dla tamtejszych wydawnictw; 1874 uczestniczyłw kampanii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSTOUNSKÝ BALTAZAR SJ

  ur. 1534 w HoršovskimTýnie k. Pilzna, zm. 7 VI 1600 w Chomutovie (pn.-zach. Czechy),tłumacz, działacz zakonny.

  Do zakonu wstąpił 1555 w Rzymie; po studiach w CollegiumRomanům, przyjął 1562 święcenia kapł. i uzyskał doktoratteologii; z inicjatywy kard. S. Hozjusza przybył 1563do Polski wraz z nuncjuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSZCZA, Huszcza, Goszcza

  Miejscowość k. Równegoi monaster bazylianów ze szkołą na Wołyniu (Ukraina).H., wieś wzmiankowana na pocz. XV w., od 1495 rniasteczko;od 1555 miała parafię kat. z kościołem Trójcy Świętej,wchodzącą w skład archidiakonatu brzeskiego diec. łuckiej.

  H. było posiadłością Hojskich, którzy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOSANNA"

  Miesięcznik, a nast. dwumiesięcznik (od1936) poświęcony sprawom muzyki kośc. i rei., wyd. od 1926w Tarnowie i 1929-39 w Warszawie, początkowo jako organTow. Muzyki Kośc, a potem oblatów benedyktyńskich wWarszawie; 1926-29 redakcją kierował ks. Wojciech Orzech,a po nim komitet z ks. Henrykiem Nowackim na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSIOS LUKAS

  Klasztor prawosł. założony w X-XI w.w Fokidzie (Grecja), niedaleko staroż. Delf, poświęcony eremicieśw. Łukaszowi ze Stiris.

  Wg tradycji klasztor ufundował cesarz bizant. Roman II(959-963), choć bardziej prawdopodobne jest, że fundatorembył ces. Bazyli II Bułgarobójca (976-1025). Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPICJUM

  (łac. hospes gość), w średniowieczu szpitale-przytułki dla podróżnych, pielgrzymów i chorych, prowadzoneprzez zak. szpitalne (—» rycerskie zakony, —> bożogrobcy);funkcjonowały również w czasach nowoż. (np. Trinity,zał. 1891 w Londynie); współcześnie ruch hospicyjnyzapoczątkowano w Anglii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITA

  (niezident. miejscowość w pn.-wsch. Algierii),bpstwo staroż. w rzym. prowincji Numidia; obecniebpstwo tytuł.; bpem tytuł. H. jest Tadeusz Józef Zawistowski,od 1973 bp pomocniczy w Łomży.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOSPITACJA KATECHETYCZNA

  Uczestnictwo (wcharakterze gości) w katechezie kandydatów lub katechetóww celu kształcenia albo jedna z form kierowania, animowaniai koordynowania działalności katechet., polegająca na odwiedzaniuzajęć katechet. przez wyższego zwierzchnika lubjego delegata (bpa, wizytatora, proboszcza, dyrektora) w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt

Do góry