Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HUESCA

  Bpstwo w pn.-wsch. Hiszpanii (Aragonia)eryg. 533 jako sufr. Tarragony (od 1318 Saragossy).

  Początki bpstwa związane są z przyjęciem przez Wizygotówchrześcijaństwa (synod w Toledo 589, w którym uczestniczyłbp H.). Pod panowaniem arab. ( V I I I - X I w.) bpstwo zmieniałoswoją siedzibę (1063-96 w Jaca) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z FOSSES bł. OPraem

  ur. ok. 1093 w Fosses(diec. Liège), zm. 10 II 1164 prawdopodobnie w Prémontré.

  Pod kierunkiem —» Norberta pogłębiał swą wiedzę i życierei., a od 1120 współpracował w tworzeniu zakonu —» norbertanów;od 1126 H. kierował nowym zakonem, a 1128 zostałjego opatem gen.; na kapitule 1137 zatwierdził uchwały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGOLIN z ORVIETO

  Zw. mylnie Malabranca,OESA, ur. ok. 1300 w Orvieto, zm. 1373 w Acquapendentek. Viterbo, teolog i filozof.

  Po studiach teol. 1334-40 w Paryżuzostał 1352 magistrem teologii; 1357-59 kierowa! studiumzak. w Perugii; 1364 opracował statuty dla nowo utworzonegowydziału teol. w Bolonii (był tam prof.), dołączając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUET PIERRE DANIEL bp.

  ur. 8 II 1630 w Caen (Normandia),zm. 26 I 1721 w Paryżu, humanista, filozof i teolog.

  Od 1652 przebywał na dworze królowej szwedz. Krystyny,gdzie odkrył i wydał manuskrypt Orygenesa (Origenis Commentarioin Sacram Scrlpturam, Rouen 1668); nast. powróciłdo Francji przez Niderlandy, gdzie bronił wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z GRENOBLE Św.

  ur. 1053 w Châteaunefd'Isère, zm. 1 IV 1132 w Chartreuse.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Walencji, po czym zostałtam kanonikiem kapituły katedralnej; 1080 mianowanybpem Grenoble, sakrę otrzymał w Rzymie z rąk pap. GrzegorzaVII; przeprowadził -*» gregoriańską reformę diecezji, aprzy katedrze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGOLIN ZEFFIRINI bł. OESA

  ur. ok. 1320 w Kortonie,zm. 1367 tamże.

  Wcześnie osierocony, od 1333 przebywałw Mantui na dworze Gonzagów; 1336 wstąpił do klasztoruw Mantui; 1354 powrócił do Kortony i przebywał tam najpierww konwencie św. Augustyna, a nast. w pustelni św.Onufrego k. Kortony, gdzie zasłynął jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUET STANISŁAW ks.

  ur. 8 VII 1904 we Lwowie, zm.13 III 1961 w Warszawie, pastoralista, teolog moralista, działaczspołeczny.

  Studiował teologię w Wiedniu, a nast. we Lwowie, gdziewstąpił do seminarium duch.; 1926 uzyskał doktorat filozofiina Gregorianum; 1927 przyjął święcenia kapł., po czym kontynuowałstudia teol. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON EDOUARD OP

  ur. 25 VIII 1867 w Lafarre k.Le Puy (Francja), zm. 7 II 1929 w Rzymie, filozof i teolog.

  Po wstąpieniu 1885 do zakonu i studiach filoz.-teol. w Rijckholt(Holandia) przyjął 1892 święcenia kapł.; wykładał nast.filozofię i teologię w uczelniach domin, w Rosary Hill (NowyJork), Poitiers, Angers i Rijckholt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUEJUTLA

  Diecezja w Meksyku eryg. 24 XI 1922 z częścidiec. Tulancingo i San Luis Potosi jako sufr. Puebla delos Angeles; zajmuje 5128 km2 i liczy 457 000 mieszk., w tym441 000 katolików, 35 parafii, 87 księży diec. i 8 zak., 8 zakonników,89 sióstr.

   

  AAS 15(1923) 332-335; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUELGAS (LAS), Santa María la Real de Las Huelgas

  Król. opactwo —> cysterek w Hiszpanii, zat. ok. 1180 k. Burgosprzez króla Kastylii Alfonsa VIII i jego żonę EleonoręKastylijską; przywilej —» egzempcji (1) H. uzyskało 1187 odpap. Klemensa III, a 1199 dzięki interwencji króla AlfonsaVIII inkorporowano je do zakonu —» cystersów.

  Zakonnice sprowadzone zostały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt

Do góry