Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HYCCARIUM, Carina

  (Carini w zach. Sycylii), staroż.bpstwo złączone 595-602 z Reggio Calabria; w poł. VIII w.zniszczone przez Arabów; znanych 4 bpów z VI-VIII w.; obecniebpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN

  (gr. hymnos pieśń, hymneln śpiewać, czcić, opiewać,sławić), uroczysta, podniosła pieśń pochwalna sławiącabóstwo, bohaterskie czyny, a także wielkie idee i wartości;często związana z pubi, uroczystościami (kultowymi, nar.,państw.); w Biblii jeden z gatunków lit., obecny zwł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDACJUSZ z MÉRIDY bp.

  zm. przed 392, przeciwnik—» pryscylianizmu.

  Jako bp Méridy oskarżał pryscylian przedpap. Damazym I i synodem w Saragossie (380) oraz skierowałprzeciw nim Commonitorlum (niezachowane), w którympodał też wskazówki co do życia chrzęść;

  382 otrzymał odces. Gracjana reskrypt przeciw pryscylianom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W LITERATURZE

  W starożytności rozróżniano h. wgtego, którym bogom je poświęcano, a także ze względu natemat (wzywające, pożegnalne, mit., genealogiczne, błagalne);wytworzyły się jakby 3 typy gatunku: subiektywny (błagalnyton, osobisty stosunek do bóstwa), obiektywny (formaepicka, opowiadanie o czynach boga) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYDE DOUGLAS

  ur. 17 I I860 w Frenchpark (hrabstwoRoscommon), zm. 12 VII 1949 w Dublinie, pisarz irl., folklorysta,historyk literatury.

  Był synem duchownego protest.; 1880-88 studiował teologię,a nast. prawo w Trinity College w Dublinie; 1893 założyłi był pierwszym przew. Ligi Gaelickiej, powołanej do odnowyjęzyka irl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W BIBLII

  Stanowi pieśń skierowaną ku Bogu, wielbiącąjego majestat, chwałę i dobroć; jako jeden z gatunków lit.występuje w najstarszych tekstach bibl.; niektórzy egzegeci(H. Gunkel) uważają h. za najważniejszy gatunek liryki Izraela.

  H. różni się od modlitw btagalno-wstawienniczych orazpieśni dziękczynnych;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /5 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYGIEJA

  (gr. zdrowie), deifikowana córka —» Asklepiosa,która troszczyła się o zdrowie określonej społecznościludzkiej.

  H., choć uosabiała zdrowie i symbolizowała med.profesję, to jednak nie występowała w żadnym gr. micie. Ośrodkikultu H. znajdowały się m.in. w —» Epidauros, Argos,Koryncie, Pergamonie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN - W LITURGII

  H. nadaje swoisty charakter liturgii; uwydatniaznaczenie święta lub uroczystości (—> Gloria, —» TeDeum); w modlitwie liturg. pełni funkcję wprowadzenia,przypominając prawdy wiary i etapy historii zbawienia lubzapoznając z życiem i cnotami świętych, oraz jednoczeniauczestników liturgii; najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYGIN Św.

  ur. w Atenach, zm. 140 (lub 142) w Rzymie,papież od ok. 136 (lub 138).

  Pochodził z rodziny ateńskiego filozofa; zanim został papieżem,zajmował się również filozofią. Był ósmym następcąPiotra Apostoła, a bezpośrednim - pap. Telesfora; zgodnie zrelacją EuzebHist przyjmuje się, że kierował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUYGHEBAERT NICOLAS OSE

  Imię chrzestne Norbert,ur. 22 XII 1912 w Courtrai, zm. 20 XI 1982 w Brugii,historyk Kościoła.

  Po studiach filoz. na uniw. w Lowanium wstąpił 1935 dozakonu w opactwie Saint-André k. Brugii; przyjąwszy 1940święcenia kapł., powrócił do Lowanium, gdzie uzyskał licencjatz filozofii i nauk human.; potem swe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 874

  praca w formacie txt

Do góry