Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  HYMNOLOGIA

  Nauka zajmująca się —» hymnodią iśpiewem rei. różnych grup wyznaniowych chrześcijaństwa, tj.łac. poezją liturg. (—* hymn, —» sekwencja, —» oficjum rymowane,—» tropy), pieśniami kośc. w językach nar. oraz formamiśpiewów pozbawionymi stroficzności i metryczności, używanymiw liturgii i służbie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPOGEUM

  Podziemne pomieszczenie, często używanew starożytności (Etruria, Rzym) do celów kultowych (np. mitred).

  Tendencja do powiększania grobowców rodzinnych o podziemnekomory pojawiła się w Rzymie (koniec II w. po Chr.),natomiast w III i IV w. podziemne grobowce (hypogea) i cmentarze(—> katakumby) stały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNUM CANENTES MARTYRŮM, Sławmy hymnami męczeństwo

  Hymn w godzinie czytań na święto Świętych Młodzianków(28 XII), przypisywany Będzie Czcigodnemu (zm.735). 1971 wprowadzony do LH (I 975; LG I 1015-1016; teksttakże w PL 94,623; AH L 102; HIBR 228).

  Sławi męczeństwodzieci, które zginęły w Betlejem z rozkazu Heroda; ziemia straciłaje ze łzami, ale z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNIDICIS CONCENTIBUS, COAPTEMUR CAELESTIBUS

  Anonimowa sekwencja o św. Annie z 2. poł. XVw. lub pocz. XVI w., odnaleziona w Graduale tarnowskim(przed 1526) przez H. Kowalewicza (Kowalewicz CMAePL110);

  powstała prawdopodobnie w środowisku bernardynów,otaczających św. Annę szczególnym kultem; składa się z 7strof i charakteryzuje kunsztem kompozycyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYBNER BALTAZAR

  ur. w Lubomierzu k. Lwówka Śląskiego,zm. II 1592 we Lwowie, księgarz.

  Początkowo przebywał prawdopodobnie w Krakowie, pozostającpod opieką jednej z dwu rodzin drukarskich Szarffenbergówlub Zybenaicherów; działalność księgarską prowadziłod 1585 we Lwowie; liczba różnorodnych dzieł wysuwago na czoło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMN NARODOWY

  Pieśń patriotyczna będąca wyrazempoczucia jedności i odrębności nar., a także akceptacjiwspólnej tradycji i systemu wartości; wykonywany w okolicznościachszczególnie uroczystych, w wielu okresach historii(zwł. w obliczu zagrożenia) umacnia świadomość głębokiejkonsolidacji więzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /5 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYKSOSI

  (egip. hk'h'swt władca obcych ziem, pustyni),pasterskie plemiona w większości pochodzenia sem., z którychwywodzili się władcy dynastii XV (1674-1567 prz.Chr.) ipodporządkowani im władcy dynastii XVI (1684-1567) w Egipcie;

  nazwę H. wprowadził w III w. prz.Chr. Manethon zHeliopolis, kapłan egip. i autor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYBRIS

  (gr. pycha, hardość), termin prawniczy określającyzachowania, które w arogancki sposób przekraczają graniceporządku prawnego; od IV w. prz.Chr. w filozofii i hist,piśmiennictwie symbolem h. stała się —» tyrania.

  W mitologiigr. H. jako bogini jest personifikacją pychy i zuchwałości; uHomera...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNARZ

  (łac. hymnarium), zbiór hymnów brewiarzowych,dołączony do psałterza lub włączony między psalmy,także osobna księga liturg., zawierająca hymny odmawiane(śpiewane) podczas —» liturgii godzin kanonicznych.

  H. były używane przed powstaniem —> brewiarza, łączniez in. księgami liturg.; do VII-IX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLZEN JERZY MIKOŁAJ bp.

  ur. 6 XII 1692, zm. 24 IV1775 w Warszawie, tłumacz, wydawca, teolog.

  Pochodził ze spolonizowanej rodziny inflanckiej; po święceniachkapł. był prob, w Dyneburgu, kanonikiem, od 1738kanclerzem w kapitule wil.; sprawował urzędy regenta kancelariiwielkiej koronnej (1738) i pisarza wielkiego litew.(1740); 1745...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 769

  praca w formacie txt

Do góry