Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  IDEA

  (gr. to, co widoczne, kształt, postać, wzór, istota,pojęcie, przedstawienie, przeżycie świadome), podstawowakategoria —» filozofii (I) używana na określenie ogólnegoprzedmiotu —» poznania (—» uniwersalia), a także samodzielnejs f e r y i d e a l n e j , stanowiącej przyczynę wzorczą wyznaczającą—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /14 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEACJA

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie), w —»fenomenologii wielofazowy proces dochodzenia do —» ejdetycznegooglądu obiektywnie istniejącej sfery idealnej (—» idea),zwany niekiedy —> ejdetyczną redukcją; termin i., którym E.—» Husserl posługiwał się od wydania Philosophie der Arithmetik(Hl 1891), jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZACJA

  (łac. idealis idealny), w nauce i filozofiiprocedura —> abstrakcji wyróżniająco-konstruującej (a nieizolującej), która prowadzi do aproksymatywnego wzorca (—»model) jakiejś rzeczywistości (jej fragmentu lub własności)bez odpowiadających mu w tej rzeczywistości zmysłowo danychkorelatów; potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICZANG, Ichang

  Diecezja w Chinach (prow. Hupej)eryg. 11 IV 1946 z istniejącego od 3 XII 1924 wikariatuapost., sufr. Hankou; zajmuje 28 000 km2 i 1950 liczyła 5 minmieszk., w tym 15 078 katolików, 156 parafii, 15 księży diec.i 42 zak., 77 sióstr.

   

  AAS 38(1946) 301-306; A. Pucci, ECat VI 1537-1538; A. Freitag, LThK V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM

  (gr. idea to, co widoczne, kształt, postać,wzór, istota, pojęcie, przedstawienie, przeżycie świadome),nazwa zróżnicowanych stanowisk i kierunków filoz., którychspecyfikę wyznaczają odplatońskie lub pokartezjańskie rozumienie— idei oraz opozycja wobec —> naturalizmu bądź —»realizmu;

  ponadto terminem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ID

  (łac. to, ono), najgłębsza, pierwotna, dziedziczna, niepoddająca się bezpośrednim wpływom zewn., nieświadoma,aracjonalna i nie podlegająca ocenie mor., warstwa lub czynnikludzkiej —» psychiki (obok —» ego i —> superego), będącaźródłem dynamizmu życiowego, albo tylko hipotetyczny konstrukt(model)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT TEORIOPOZNAWCZO - ONTOLOGICZNY

  1. W znaczeniuzwiązanym z platońską teorią idei i. oznacza stanowiskouznające obiektywne (tzn. niezależne od świadomości poznającej lub jej podmiotu) istnienie s f e r y i d e a l n e j (ideajako ogół, przedmiot .—» matematyki, wartość); w aspekciesporu o —> uniwersalia pogląd ten określa się mianems...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /14 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ICIEK STANISŁAW ks.

  ur. 30 X 1882 w Dorr (stan Michigan),zm. 17 III 1944 w Nowym Jorku, działacz polonijny,redaktor i kaznodzieja.

  Studia filoz.-teol. odbył w pol. seminariumduch. w Detroit i seminarium św. Pawła w Saint Paul(Minnesota); po przyjęciu 1905 święceń kapł. był do 1916prob, w Duluth; organizował ochotników do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBSEN HENRIK

  ur. 20 III 1828 w Skien, zm. 23 V 1906w Kristiánii (Oslo), norw. dramaturg.

  Wychowywany był w religii protest.; bankructwo ojca, bogategokupca, zmusiło 15-letniego I. do porzucenia szkoły ipodjęcia pracy w Grimstad (pomocnik aptekarza); 1850 przeniósłsię do Kristiánii, gdzie związał się z radykalnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBN al - FADL

  Właśc. Abu'l-Fath Abdallah ibn al-Fadl,żył w XI w., teolog, tłumacz melchicki.

  Był diakonem w Antiochii; dzieła I. świadczą o posiadaniuprzez niego wykształcenia teol. i o znajomości literatury antyczneji patrystycznej; zachowały się jego przekłady na językarab. pism ojców gr., zwł. dzieł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 404

  praca w formacie txt

Do góry