Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - ISTOTA

  1 . T e r m i n  i , występuje w różnych znaczeniachi kontekstach interpretacyjnych; także konkretne i. różniąsię w swej genezie, zawartości treściowej i funkcjach, stądteż trudno sformułować ich definicję sprawozdawczą; mówisię bowiem o i. partii polit., organizacji społ., prądów artyst.,grup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

  (łac. identificare utożsamiać), proces(lub jego rezultat) określenia albo samookreślenia —» tożsamościjednostkowej (osoby lub rzeczy) bądź grupowej przezukazanie ścisłego związku (—» identyczność) z punktem odniesienia;i. może się dokonać przez ustalenie tzw. takożsamości,czyli przynależności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - FUNKCJE

  I. pełni różne funkcje psych, i społ.;przede wszystkim stanowi uproszczoną i fragmentarycznąoraz ujętą w aspekcie dynamicznym (perspektywa hist, i elementprognozowania) reprezentację poznawczą świata społeczno-kulturowego, dzięki której rzeczywistość jawi się jakowzględnie stabilna, mimo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT AKSJOLOGICZNO - SPOŁECZNY i TEOLOGICZNY

  1. W teorii wartości, zwl. w e t y c e kognitywnej (— kognitywizm),przez i. rozumie się w szerszym sensie pogląd, wgktórego wartości lub normy mor. mają status obiektywny iobowiązujący (co jest jednym z podstawowych wyróżnikówetyki w stosunku do —> etologii 2, strzegąc jej przed —» relatywizmem);mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie; łac. idealisidealny), —> wartość lub —» dobro, które w najwyższej mierzeczyni zadość wymaganiom człowieka i dlatego staje sięprzedmiotem ludzkich dążeń, bądź doskonały wzór (idealnylub skonstruowany, a więc czysto intencjonalny, transcendentnywzględem swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEE - SIŁY

  W filozoficznej teorii A. —> Fouilée uświadomionei aktywne (w formie swoistej skłonności do samourzeczywistnieniasię) treści myślowe (np. idea wolności) pobudzająceludzi do działania; tkwiąc jednocześnie w każdymbycie w postaci specyficznych pragnień, uczuć i myśli i.-s. sąimmanentną siłą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

  (łac. identitas ten sam), w logice ->relacja dwuczłonowa (najczęściej oznaczana symbolem „ = ")zachodząca między każdym przedmiotem a nim samym, niewystępująca jednak między 2 różnymi przedmiotami; szerzejstosunek zachodzący między 2 przedmiotami, osobami, grupamispoł. lub wymiarami rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDAH

  Diecezja w Nigerii eryg. 17 XII 1977 z istniejącejod 26 IX 1968 prefektury apost., powstałej przez wydzieleniez diec. Lokoja, sufr. Kaduny; zajmuje 12 898 km2 i liczy 1,17min mieszk., w tym 53.963 katolików, 14 parafii, 15 księżydiec. i 10 zak., 21 zakonników, 56 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 154-155 , 70(1978)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY

  W —» kognitywnej psychologiii. jest traktowany jako intelektualna postawa polegającana przykładaniu szczególnej wagi do idei oraz —> ideałów,będących wytworami umysłu, w przeciwieństwie do świata postrzeganego przez zmysły; niekiedy (zwł. przez badaczymarksistowskich) za przejaw i. (w opozycji zwł. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDA z HERZFELD Św.

  ur. ok. 766, zm. 4 IX 825 (lub813) w Herzfeld k. Münster.

  Była wnuczką Karola Młota;jako wdowa po przedwcześnie zmarłym księciu saskim Egberciewychowała pięcioro dzieci, z których dwoje jest czczonychjako błogosławieni (Warin, opat Korbei, oraz Jadwiga,ksieni klasztoru Herford, w którym zakonnicą była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt

Do góry