Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  IDZI de FUSCARARIIS, Gilles de Foscarari

  ur. w Bolonii,zm. 1289, dekretalista.

  W 1252 I. otrzymał tytuł magisterdecretorum, a 1269 doctor decretorum; był pierwszym świeckimprof, prawa kan. na uniw. w Bolonii. Jest autorem: Deordine iudicario (Boi 1572), Lectura in Decretales, Quaestiones(wyd. A. Reatz w: Collectio scrlptorum de processu canonicoI...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

  ur. 1658,zm. 1748, moralista i kanonista. W zakonie był lektorem teologii,definitorem gen. oraz prowincjałem utworzonej 1728wlkp. prowincji karmelitów trzewiczkowych ściślejszej obserwancjipod wezw. Najśw. Sakramentu; przez pewien okresprzebywał w klasztorach w Warszawie i Gdańsku.

  W Ideatheologiae moralis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI RZYMSKI, Aegidius Romanus OESA abp.

  ur.ok. 1243 prawdopodobnie w Rzymie, zm. 22 XII 1316 wAwinionie, filozof, teolog zw. doctor fundatissimus, inicjator—> augustiańskiej szkoły.

  I. ZYCIE i DZIEŁA -

  Po wstąpieniu ok. 1258 do zakonu wRzymie studiował 1260 w Paryżu, gdzie m.in. słuchał wykładów—> Tomasza z Akwinu i uzyskał magisterium ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

  (gr. eidolon, lac. idolům obraz, wyobrażenie,przedmiot kultu, uwielbienia), termin wieloznaczny występującyw różnych dziedzinach wiedzy; w filozofii służy do określenianiepełnych, niepewnych lub błędnych wyników poznawczych(zwł. fałszywego obrazu rzeczy, wyobrażenia, którenie ma podstaw w realnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z SAINT - GILLES Św.

  ur. ok. 640 w Atenach, zm.między 720-725 w Prowansji, opat.

  1. Z y c i e - Wg żywotów z IX-X w. I. pochodził z zamożnejrodziny; po śmierci rodziców rozdał majątek potrzebującym,udał się do Marsylii i w towarzystwie swego przyjacielaWeredoniusza zamieszkał nad rzeką Gard, gdzie prowadziłżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

  (łac. idoneus zdatny do czegoś, sposobny),pogląd dialektycznej filozofii F. —> Gonsetha, przyjmujący,że poznanie jest procesem, którego punktem wyjścia jest zawszeprowizoryczne (hipotetyczne) przyjęcie wyników (doświadczeń,teorii) odpowiednich procesów wcześniejszych.

  Punkty wyjścia procesów poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z TUSKULUM, Gilon de Paris OSB kard.

  ur.ok. 1080 w Toucy k. Auxerre, zm. 1142, historyk, legat pap.w Polsce. Związany z Paryżem i Cluny 1122 został mianowanyprzez pap. Kaliksta II kard.-bpem Tuskulum (—» Frascati);

  1123-24 (lub 1125-27 wg K. Maleczyńskiego) jako legat pap.w Polsce wprowadzał tu reformę — gregoriańską oraz przyczyniłsię do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOMELON

  (gr. idios swoisty, melos melodia), w godzinachkanonicznych liturgii bizant. strofa hymnu lub werseto własnej strukturze rytmicznej i melodycznej, określane częstoimieniem autora (np. i. mnicha —» Gabriela), śpiewanapo psalmie (— antyfona) w laudesach i nieszporach (w tygodniach zwykłych występuje 1 i., w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOFA

  Diecezja w Zairze, sufr. Kinszasy, eryg. 10 XI1959 pod nazwą Ipamu (do 20 VI 1960) z istniejącego od 12II 1948 wikariatu apost. Ipamu, utworzonego z prefekturyapost. powołanej do istnienia 13 IV 1937; zajmuje 60 000km2 i liczy 867 111 mieszk., w tym 458 953 katolików, 37parafii, 76 księży diec. i 18 zak., 92...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - EKUMENIZM

  1 . D e k l a r a c j e E k u m e ni c z n e j R a d y K o ś c i o ł ó w - Współczesna aktywnośćekum. rodziła się i rozwijała w kontekście walki prowadzonejprzez globalne —» ideologie (VII), co było przedmiotem zainteresowania—> ruchu ekumenicznego, zwł. w formie działań—* Ekumenicznej Rady Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt

Do góry