Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święta Małgorzata Węgierska

  gr. margerites – perła.Św. Małgorzata Węgierska, królewna, zakonnica. Córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskaris. Jej dziadekpo kądzieli był cesarzem bizantyjskim. Na wychowanie oddano ją do klasztoru, była bowiem ofiarowanaBogu jako votum dziękczynne za ocalenie kraju od najazdu Tatarów. Gdy chciano ją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Feliks, kapłan z Noli

  łac. felix - szczęśliwy, przynoszący szczęście, urodzajny.

  Św. Feliks, kapłan z Noli (Włochy). Był Syryjczykiem, synem oficera. Przyjął święcenia kapłańskie. Zapanowania Decjusza, gdy wybuchło prześladowanie wyznawców Chrystusa, został osadzony w więzieniu.Według relacji św. Paulina - Feliks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Woluzjan

  Św. Woluzjan, biskup. Legenda mówi, że św. Woluzjan pochodził z rodziny senatorskiej. Sprawowałurząd biskupa Tours w latach 488-496. Skąpe informacje, jakie o nim mamy, dotyczą ostatnich lat jegożycia. Z racji swego pochodzenia brał żywy udział w ówczesnych sprawach politycznych. W rezultacieWizygoci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sawa

  Św. Sawa, biskupa, patron Serbii. Rastko, młodszy syn księcia Stefana I, założyciela niepodległego państwaSerbii, urodził się w roku 1175. W roku 1191 został mnichem na górze Athos, przybierając zakonneimię Sawa. W roku 1219 został metropolitą cerkwi serbskiej, która za jego życia była zjednoczona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Paweł z Teb

  łac. paulus - mały, drobny.Św. Paweł z Teb, pustelnik (228 - 341). Urodził się w starożytnej stolicy faraonów. Za jego czasów Tebybyły już tylko małą wioską. Gdy za cesarza Dioklecjana rozpoczęło się prześladowanie, aby uniknąć torturi śmierci, uszedł na pustynię. Miał wtedy 20 lat. Mimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Ita

  Św. Ita, dziewica. Św. Ita urodziła się w hrabstwie Waterford pod koniec szóstego wieku. Pochodziła zrodziny szlacheckiej. Dość wcześnie postanowiła poświęcić się Bogu. Założyła klasztor w Killeedy, whrabstwie Limerick, gdzie pozostała przez całe życie. Klasztor stał się później sławny jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt

  Św. Benedykt (Biscopa Baducinga), opat. Św. Benedykt lub Bennet jak go się powszechnie nazywa, pochodziłz angielskiej szlachty. Był synem oficera. Ojciec jego służył pobożnemu królowi Nortumbrii, wsiódmym wieku. Mając dwadzieścia pięć lat opuścił dom, pielgrzymując do Rzymu, po powrocie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hilary z Poitiers

  łac. hilaris - pogodny, radosny, wesoły.Św. Hilary z Poitiers, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 315 roku, jako syn pogańskich notabli.Studia filozoficzne i lektura Ewangelii doprowadziły go do chrześcijaństwa. Przyjął chrzest jako żonatymężczyzna w 345 roku. Był na tyle gorliwym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Weronika Nagroni

  gr. Berenike - przynosząca zwycięstwo; w wiekach średnich imię to tłumaczono jako iere eikon - “święteoblicze” i łączono z podaniem o chuście Weroniki.Bł. Weronika Nagroni, mniszka (1445 - 1497). Pochodziła z bardzo ubogiej rodziny w Binasco. Jako 22-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru o surowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Wilhelm z Bourges

  Św. Wilhelm z Bourges, biskup. Wilhelm de Donjeon był potomkiem rodziny dawnych hrabiów zNevers. Wychowywał go wuj Piotr, archidiakon z Soissons. Już w młodości nauczył się pogardzać próżnościątego świata, z zapałem praktykował cnotę pobożności i zdobywał wiedzę. Po przyjęciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 523

  praca w formacie txt

Do góry