Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Oskar

  staroniem. Ans- - bóg mitologii germ. i -ger - oszczep, włócznia; “posiadający włócznię Ansa”.Św. Oskar, zakonnik, biskup (801 - 865). Urodził się w rodzinie szlacheckiej we Francji. Pierwszy biskupHamburga, Arcybiskup Bremy Przez Grzegorza IV mianowany legatem papieskim na kraje skandynawskie.“Apostoł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Bosco

  hebr. imię biblijne Johhanan - “Bóg jest łaskawy”.Św. Jan Bosco, kapłan (1815 - 1888). Syn wieśniaków piemonckich. Miał 2 lata, gdy zmarł mu ojciec.Młode lata spędził w ubóstwie. Wcześnie musiał podjąć pracę zarobkową. W 1841 roku otrzymał święceniakapłańskie. Wkrótce potem rozpoczął pracę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Jerzy Matulewicz

  gr. georgeo - uprawiam, georgos – rolnik.Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinielitewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy bytmałym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Batylda

  Św. Batylda, wdowa. Św. Batylda była Angielką. Żyła w VII wieku. Pochwycona przez piratów, zostałasprzedana jako niewolnica rodzinie burmistrza Paryża w roku 641. Zmuszono ją do poślubienia królaKlodwiga II, szalonego i rozwiązłego człowieka. Po jego śmierci została regentką. Zwalczała symonię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tomasz z Akwinu

  aram. toma - bliźniak; hebr. t'om; gr. Thomas.Św. Tomasz z Akwinu, dominikanin, doktor Kościoła (1226 - 1274). Urodził się na zamku Roccaseccaniedaleko Akwinu jako syn rycerza. Wychowywał się w klasztorze Monte Cassino. Podczas studiów nauniwersytecie w Neapolu wstąpił do zakonu dominikanów, co spotkało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /2 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Brygida z Kildar

  celt. brig - siła, cnota, męstwo.Św. Brygida z Kildar, dziewica, ksieni (przełożona zakonu) (452 - 523). Pogodna i hojna, energiczna iprzedsiębiorcza, dobra i sprawiedliwa. Założyła w Kildar, na zachód od Dublina, pierwszy klasztor wIrlandii. Niosła pomoc cierpiącym i ubogim. Jest patronką Irlandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Bolesława Maria Lament

  słow. bolje- - dużo, więcej i -sława; “ta, która będzie miała dużo sławy”.Bł. Bolesława Maria Lament, zakonnica. Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Ojciec jej był rzemieślnikiem.Mając 22 lata wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyniw Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Matka Boża Gromniczna

  Matka Boża Gromniczna. Od V wieku obchodzone jako święto Ofiarowania Pańskiego. Cesarz JustynianI w 542 roku uczynił je obowiązującym w całym cesarstwie rzymskim. W Polsce - święto Maryjne, sięgawczesnego średniowiecza. Poświęcenie świec i procesja od X wieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Gildas

  Św. Gildas, zwany Mądrym, opat. Urodzony około roku 500 w Brytanii św. Gildas jest otaczany wielkączcią jako nauczyciel i pierwszy brytyjski historyk. Fakty z jego życia są raczej niepewne. Zgodnie znajwcześniejszą wersją, jaką posiadamy, musiał szukać schronienia w Walii, gdzie ożenił się, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Katarzyna Ricci

  gr. katharos - czysty, bez skazy, prawy.Św. Katarzyna Ricci, dziewica, zakonnica. Urodziła się 23 kwietnia 1522 roku we Florencji. Ojciec byłnaczelnikiem republiki florenckiej. Kiedy miała 5 lat, po śmierci matki, została umieszczona na wychowaniew klasztorze benedyktynek, gdzie opatką była jej ciotka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /751

  praca w formacie txt

Do góry