Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Cyryl

  gr. Kyrillos - należący do Pana.Św. Cyryl (Konstanty) mnich, patron Europy (826 - 869). Urodził się w Tesalonikach jako siódme dzieckow rodzinie Leona, który był wyższym oficerem miejscowego garnizonu, Jego właściwe imię to Konstanty,imię Cyryl przyjął pod koniec życia, wstępując do zakonu. Po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Aleksy Falconieri

  gr. Aleksis od słowa álexi - pomoc, opieka.Św. Aleksy Falconieri, zakonnik. Mieszkał we Florencji w czasach, kiedy kraj przeżywał rozdarcie ibratobójcze walki. Był zapewne kupcem. Wraz z sześciu rówieśnikami, florenckimi kupcami, porzuciłzajęcia i usunął się na ubocze, gdzie był w ubóstwie i pokucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Metody

  gr. methodos - myślenie, plan. umiejętność, metoda.Św. Metody biskup, patron Europy (815 - 885). Jego imię chrzestne - Michał, W młodym wieku zostajearchontem, czyli zarządcą cesarskim w jednej ze słowiańskich prowincji. Rezygnuje z urzędu, wstępującdo klasztoru w Bitynii, gdzie zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Saturnin

  Św. Saturnin i towarzysze męczennicy. Około 304 roku podczas prześladowań zarządzonych przez cesarzaDioklecjana w Abisynii w Afryce został uwięziony kapłan oraz czterdziestu ośmiu innych chrześcijan,mężczyzn, kobiet i dzieci. Pochwycono ich podczas niedzielnej Mszy św. i uwięziono, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Jordan z Saksonii

  hebr. Jordan - rzeka biblijna; yarad - spadać, pędzić w dal.Bł. Jordan z Saksonii, zakonnik, kapłan. Urodził się w Borberge koło Paderborn. Studiował w Paryżu. W1220 roku wstąpił do dominikanów, w dwa miesiące później został prowincjałem Lombardii, a w 1222roku generałem zakonu. Podejmował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ryszard

  germ. rich- - władca, -hard - mocny, trwały.Św. Ryszard, król. Książę, a następnie król zachodniej Saksonii. Wiadomości o nim są skąpe. Najbardziejistotną informacją jest świętość jego trojga dzieci: Willibalda, Winebalda i Walburgii, które zostały wyniesionena ołtarze. Święty zmarł w 722 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz II

  Św. Grzegorz II, Rzymianin, papież. Urodził się w 669 roku w Rzymie. Młodość spędził na dworze papieskim- Po święceniach diakonatu papież Konstantyn zabrał go ze sobą do Konstantynopola na rozmowyz cesarzem Justynianem II, podczas których św. Grzegorz wykazał mądrość, roztropność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Teodor

  łac. theo (Iheos) - bóg, doros – darowany.Św. Teodor, żołnierz w armii cesarza Maksymiana. Dokumentując swoją wiarę, podpalił świątynię pogańskai został za to zamęczony w 306 roku w Euchaicie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Benedykt z Aniami

  łac. benedicere - dobrze komuś życzyć, dobrze o kimś mówić; benedictus - taki, któremu dobrze życzono.Św. Benedykt z Aniami, opat (750 - 821). Urodził się w rodzinie możnowładcy Dworzanin Pepina i KarolaWielkiego. Mając 24 lata, wstąpił do klasztoru Saint-Seine. Niedługo potem został w nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Hieronim Emiliani

  gr. hierós - święty, ónoma - imię: “noszący święte imię”.Św. Hieronim Emiliani, kapłan (1486 - 1537). Urodził się w Wenecji w starej, patrycjuszowskiej rodzinie.Ojciec był senatorem, matka pochodziła z dożów. W czasie wojny był dowódcą jednej z twierdz Wenecji.Po przegranej wojnie republiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /fajka Dodano /08.01.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry