Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Sesja Janowa

  W inaugurującym sobór przemówieniu Jan XXIII wyjaśniał duszpasterski cel tego zgromadzenia w perspektywiezjednoczenia Kościołów, ale też ostrzegł przed mnożeniem oskarżeń i potępień, co niewątpliwieodnosiło się do prób integrystów. Wystąpienie na pierwszym posiedzeniu plenarnym kardynała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa i zmiany

  Według Jana XXII sobór miał dokonać aggiornamento, co rozumiano jako odnowę, ale też jako zmiany.Zwolennicy zmian nie mieli świadomości, ilu ich trzeba dokonać i jak dalece mają być radykalne. Mówiono o konieczności skończenia w Kościele z erą konstantyńską lub o zakończeniu ery...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paweł VI

  Konklawe rozpoczęto (19.06.1963) pod znakiem soboru, który za Jana XXIII odbył pierwszą sesję i powinienbyć kontynuowany. Wśród przewidywanych kandydatów do tiary prasa wymieniała bardzo częstokardynała Giovanniego Montiniego, arcybiskupa Mediolanu. W pierwszym dniu zyskał równą liczbęgłosów z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓR I ODNOWA KOŚCIOŁA (1958 - 1978)

  Sobór Watykański Drugi, dzieło Jana XXIII i Pawła VI, był niewątpliwie rezultatem dwudziestu latposzukiwań teologicznych i pastoralnych. Budził wielkie nadzieje na ukazanie miejsca Kościoła wewspółczesnym świecie, ulegającym niesłychanej ewolucji. Stał się odnową Kościoła, najpierw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowa liturgiczna

  W ruchu liturgicznego odrodzenia uznaje się za istotne wydarzenie inicjatywę belgijskiego benedyktynaLamberta Beauduina (1909), by liturgię wyprowadzić z klasztorów. Upowszechniano więc (od 1920)praktykę mszy dialogowych i mszał dla wiernych, ułożony przez belgijskiego benedyktyna Gasparda Lefébvre’a.W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I SOBÓR (1958 - 1978)

  Kościół od dawna odczuwał potrzebę nowego soboru, bo uchwały Soboru Watykańskiego I (1869-1870)nie wystarczały, nie tylko dlatego że nie był ukończony, ale po prostu narosło wiele nowych problemów ispraw. Papieże z poprzedniego okresu, Pius XI i Pius XII czynili nawet wstępne starania o jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakramenty święte

  Ruch liturgiczny sprzyjał życiu sakramentalnemu, czemu przeciwdziałała laicyzacja i dechrystianizacja.W krajach demokracji ludowej partyjni nie powinni byli uczęszczać do kościoła, tym bardziej zaś doznawaliszykan za przystępowanie do sakramentów.

  Chrztu udzielano poza mszą świętą. Duszpasterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany doskonałości

  Formy życia zakonnego, bardzo zróżnicowane, sprowadza się często do jednego mianownika i mówi sięo stanach doskonałości, zamiast wymieniać osobno zakony, zgromadzenia zakonne, stowarzyszenia życiawspólnego bez ślubów publicznych i instytuty świeckie. Mówi się też (dla uproszczenia terminologii)o życiu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan XXIII

  W konklawe (25.10.1958) wzięła udział mniejsza niż poprzednio liczba kardynałów, gdyż Pius XII (od1953) nie mianował nowych. Mniej też widziano wśród nich kandydatów do tiary, ale mówiono o AngeloG. Roncallim jako jednym z najlepszych. Otrzymał on w początkowych skrutyniach taką samą liczbęgłosów, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia adorowana

  Życie religijne, rozwijane i kształtowane przez Eucharystię, nie ograniczało się do udziału we mszyświętej i do przyjmowania komunii. Kościół, choć mszę stawiał na pierwszym miejscu, rozwijał jej cześćprzez nabożeństwa eucharystyczne, adoracje, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne.

  Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 448

  praca w formacie txt

Do góry