Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Hugon

  germ. hugu (huge) - zmysł, rozum, talent.Św. Hugon, książę, biskup, mnich (1053 - 1132). Pochodził z książęcej rodziny. Po ukończeniu szkołykatedralnej i studiów w Walencji został kanonikiem katedry Mając 27 lat otrzymał sakrę biskupią wRzymie z rąk papieża Grzegorza VII. Objął biskupstwo w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Joanna Maria de Maillé

  Bł. Joanna Maria de Maillé, wdowa (1332 - 1414). Poślubiła młodego barona de Silly, który wróciwszy zniewoli angielskiej zmarł z trudów i wyczerpania. Joanna osiadła w Lours, w skromnym mieszkaniuprzylegającym do klasztoru franciszkanów. Wiodła życie pełne umartwienia, modlitwy i poświecenia.Przez pewien...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Franciszek z Paoli

  Św. Franciszek z Paoli, pustelnik. Urodził się w 1416 r. Pochodził z ubogiej rodziny w Kalabrii. Mająckilkanaście lat udał się na pustkowie i podjął życie eremity. Jego asceza, gorliwość sprawiły, że zaczęliprzybywać do niego uczniowie. Z myślą o nich założył klasztor i nazwał ich “braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Guntram

  Św. Guntram, król Franków. Św. Guntram, czwarty syn Klotara I, był królem Burgundii i dużej częściAkwitanii w latach 561-592. Cieszył się za życia popularnością wśród poddanych, którzy potem czcili gojak świętego. Cześć ta słusznie się mu należała, mimo iż czasami ulegał ludzkim słabostkom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ryszard de Wyche

  Św. Ryszard de Wyche, biskup (1197 - 1253). Po ukończeniu studiów w Oksfordzie swoją wiedzę pogłębiałna uniwersytetach w Paryżu i Bolonii. Miał 38 lat, kiedy wybrano go rektorem uniwersytetu w Oksfordzie.Wkrótce potem został mianowany kanclerzem prymasa Anglii. Po kilku latach przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stefan IX

  gr. stéphanos - wieniec, korona.Św. Stefan IX, papież (+ 1058). Był synem diuka Lotaryngii, wnukiem ostatniego króla Italii. Leon IXzabrał go ze sobą do Rzymu. Po śmierci papieża udał się na Monte Cassino. Tam został opatem, a wkrótcekardynałem. W roku 1057 wybrany na stolice Piotrową. Podjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Izydor z Sewilli

  gr. Isidoros; imię bogini egipskiej - Izis-i -doron - dar; “dar Izydy”.Św. Izydor z Sewilli, biskup, doktor Kościoła. Urodził się około 560 r. w Kartaginie. Pochodził z rodziny,która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarzy - św. Leonarda i św. Fulgencjusza, braci św.Izydora, oraz św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogoslawiony Amadeusz IX Sabaudzki

  łac. amo - kochać i deus - Bóg; “miły Bogu”.Bł. Amadeusz IX Sabaudzki, książę. Syn Ludwika księcia Sabaudii. Pragnął zostać duchownym, ale poddającsię woli ojca poślubił Joannę, córkę Karola VII, króla Francji. Był ojcem Ludwiki, późniejszej błogosławionej.Jako książę przywiązywał wagę do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Ludger

  germ. Ludger – “wojownik słynny oszczepem”.Św. Ludger, biskup. Urodził się około 742 roku w Fryzji. Wykształcenie uzyskał w szkole przyklasztornejw Ultrechcie oraz w Yorku. Przyjąwszy święcenia kapłańskie podjął pracę misyjną. Po pewnym czasie,z powodu powstania Sasów, udał się do benedyktynów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mikołaj z Filie

  gr. Nikolaos; nike- - zwycięstwo, -laos - lud; “oby odnosił zwycięstwo dla swego ludu”; “oby zwyciężałlud”.Św. Mikołaj z Filie, pustelnik (1417-1487). Syn skromnego górala. Na życzenie rodziców pojął za żonęDorotę Wyss, z którą miał dziesięcioro dzieci. Mikołaj był radcą, kantonalnym sędzią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt

Do góry