Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święta Zofia

  gr. sophia – mądrość.Św. Zofia, wdowa, męczennica (+ II w). Według tekstów z VII wieku zginęła w Rzymie podczas prześladowańchrześcijan za czasów Hadriana I. Kult Świętej rozwinął się w połowie VII w. z chwilą sprowadzeniajej relikwii do alzackiego klasztoru w Eschau oraz za pontyfikatu papieża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Beatricze d’Este

  rzym. Beatrix od czasownika beare - uszczęśliwiać, lub od beatus – szczęśliwy.Bł. Beatricze d’Este, księżniczka, mniszka. Urodziła się około 1200 r. w starym książęcym rodzie. Nawieść o planowanym małżeństwie uciekła z domu i schroniła się w klasztorze benedyktynek w Salarola.Nieco później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Izydor Oracz

  Św. Izydor Oracz (1080-ok. 1130). Urodził się w Madrycie. Gdy miasto zdobyli Arabowie, wraz ze swojążoną - bł. Marią Toribia i synkiem schronił się na wsi. Pracował jako parobek. Słynął z wiernego wypełnianiaobowiązków, pobożności, miłosierdzia i pokuty Jest patronem diecezji kieleckiej, Madrytu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Mamert

  łac. imię teoforyczne od imienia boga Marsa.Św. Mamert, biskup (+ 477). Zasłynął jako mąż modlitwy za swych wiernych w Vienne, dotkniętychtakimi nieszczęściami, jak trzęsienie ziemi, pożar, nieurodzaje. Z myślą o uproszenie urodzajów zainicjowałtzw. dni krzyżowe. Podczas nich przez trzy dni (przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Filip

  gr. philos - przyjemny, mity, drogi, miłośnik i hippos - koń; “znający się na koniach, lubiący konie”.Św. Filip, Apostoł, męczennik (+ I w.). Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Uczeń JanaChrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów (J 1,43-46). Wspominają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Andrzej Bobola

  Św. Andrzej Bobola, zakonnik, męczennik. Urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.Pochodził ze szlacheckiej rodziny. Mając 20 lat wstąpił do jezuitów w Wilnie, gdzie odbył studia. W1622 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako kaznodzieja, spowiednik, wychowawca młodzieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Pankracy

  gr. pancrates - wszechmogący, zwycięski.Św. Pankracy, męczennik (+ 354). Zachowało się niewiele wiadomości o tym Świętym, ale dobrze udokumentowanyjest jego wczesny kult. Jako sierota miał przybyć z Frygii do Rzymu, gdzie przyjął chrzest.Podczas prześladowań poniósł śmierć na arenie - liczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jakub

  hebr. Jaaqob - “niech Bóg wspomoże”, “niech Bóg strzeże”.Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii,rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św.Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Szymon Stock

  Św. Szymon Stock, zakonnik. Urodził się w 1175 r. w hrabstwie Kent, w Anglii. Wcześnie podjął pustelniczeżycie. Celę urządził sobie w pniu starego drzewa. Stąd jego drugie imię: Szymon Pień (ang. stock -pień). Kiedy Turcy zmusili karmelitów do opuszczenia Ziemi Świętej, ci przybyli do Anglii (1237)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Serwacy

  łac. servatus - uratowany, ocalony, zachowany.Św. Serwacy, biskup (+ 384). Po 345 r. biskup w Tongres (dzisiejsza Belgia). Identyfikowany z Sarbatiosem,jednym z biskupów pozostających w ostrej opozycji wobec arian na synodzie w Rimini. Gorliwyczciciel Matki Bożej. Zmarł w Maastricht. Orędownik podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt

Do góry