Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Stan prezbiterów (1958 - 1978)

  Od słów stan prezbiterów rozpoczął sobór dekret O posłudze i życiu kapłanów (Presbyterorum ordinis),oprócz którego wydał jeszcze dekret O formacji kapłanów (Optatam totius). Długo pracowano nad schematemO posłudze, gdyż pierwsze trzy projekty nie zyskały uznania soboru i trzeba było je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys kapłaństwa

  Odchodzenie kapłanów z ich stanu, często także z Kościoła, było zewnętrznym wyrazem tego, co po soborzenazwano kryzysem kapłaństwa. Według badań szwajcarskiego Instytutu Pastoralnego w latach 1963- 1970 porzuciło swój stan ponad 22 tys. kapłanów, czyli 5% duchowieństwa w świecie, lecz z tego 40% w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /5 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sesja Pawłowa

  Paweł VI, choć wykazywał duchowe pokrewieństwo z Piusem XII, był silnie przywiązany do idei aggiornamentaJana XXIII. Filozof francuski, Jean Guitton, jedyny świecki audytor na pierwszej sesji, wyznałpo wyborze nowego papieża: Paweł VI będzie kontynuatorem dzieła Jana XXIII, a zarazem wywrzena soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Episkopat światowy

  O wielkiej godności i odpowiedzialności biskupów za Kościół wypowiedział się Jan XXIII w liścieOmnes sane do poszczególnych członków Episkopatu światowego, widząc w nich źródło owocnej posługipasterskiej Kościoła. W motu proprio Cum gravissima polecił, by wszyscy kardynałowie posiadali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia i czwarta sesja

  W przerwie przed trzecią sesją szczególnej wymowy ekumenicznej nabrała pielgrzymka Pawła VI doZiemi Świętej i spotkanie ż patriarchą Atenagorasem, a także ogłoszenie encykliki Ecclesiam suam odialogu i Kościele. Opinia publiczna zaniepokoiła się wszakże poleceniem papieskim, by streścić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /4 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy soboru

  Sobór był dziełem całego Kościoła, w szczególności jednak uczestników z prawem głosu w auli (ojcowiesoboru), w pewien zaś sposób także innych uczestników, jak teologowie, obserwatorzy, dziennikarze,którzy działali poza aulą soborową.

  W uroczystym otwarciu wzięło udział 2427 ojców soborowych, prawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /2 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Polski

  Wezwanie Jana XXIII do zebrania i przekazania postulatów soborowych, do wsparcia soboru i jego pracmodłami, do uczestnictwa w nim biskupów Kościół katolicki w Polsce podjął według swoich możliwości,a nie miał ich wiele w aktualnych warunkach politycznych, zwłaszcza co do udziału biskupów w komisjachi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł I

  Papież Paweł VI zawsze głosił ufność w Opatrzność Bożą, ale kontestacje w Kościele posoborowym izłośliwe ataki wrogiej Kościołowi prasy kładły cień smutku na ostatnie dni jego życia. Jan Paweł I powyborze na Stolicę Apostolską urzekł świat optymizmem, w którym tkwiła nadzieja na pomyślną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Vaticanum II

  Pragnienie soboru, wyrażane w czasopismach (1957, 1958), Jan XXIII realizował od początku pontyfikatu.Zapowiedź jego zwołania (25.01.1959), ujawniona w bazylice św. Pawła na zakończenie modlitw ozjednoczenie chrześcijan, stanowiła bezsporny wstrząs dla silnie zakorzenionego centralizmu kościelnegow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /3 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWIONE STRUKTURY

  Aggiornamento soborowe, o którym mówił Jan XXIII, rozpoczęło się już za jego pontyfikatu, ale byłozadaniem na wiele lat i wymagało wysiłku całego Kościoła: hierarchii, duchowieństwa i laikatu, przedewszystkim jednak tych, którzy pełnili odpowiedzialne urzędy kościelne. Według soboru należało je...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /01.05.2013 Znaków /1 373

  praca w formacie txt

Do góry