Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święta Joanna d’Arc

  Św. Joanna d’Arc, dziewica. Urodziła się 6 stycznia 1412 r. w Domremy (Lotaryngia), w rodzinie ubogichwieśniaków. Od 13 roku życia towarzyszyły jej “głosy” i wizje. Pod wpływem duchowych doświadczeńw 1428 r. ta wiejska, prosta dziewczyna, analfabetka, podejmuje dzieło wyzwolenia Francji zajętejprzez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Karol Lwanga

  Św. Karol Lwanga, męczennik. Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świętych. Afryka Czarna -Środkowa i Południowa zetknęła się z Kościołem w połowie XIX wieku. Do Ugandy chrześcijaństwodotarło w latach dziewięćdziesiątych. W 1879 przybyli tam “biali ojcowie”, którzy spotkali się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jan Sarkander

  Św. Jan Sarkander, kapłan, męczennik. Urodził się 20 grudnia 1576 r. w Skoczowie. Po śmierci ojca jegorodzina przeniosła się do Przybora na Morawach. Kształcił się u jezuitów w Ołomuńcu. Doktorat z filozofiiuzyskał na uniwersytecie w Pradze, a z teologii w Grazu. W 1609 r. przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Maria Magdalena de Pazzi

  Św. Maria Magdalena de Pazzi, dziewica, zakonnica. Urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej rodziniePazzi we Florencji. Nadano jej imię Katarzyna. Mając 18 lat wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego MatkiBożej Anielskiej i przyjęła imię zakonne Maria Magdalena. W rok później podczas choroby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Ryta

  wł. zdrobnienie od Margerita – Małgorzata.Św. Ryta, wdowa, zakonnica. Jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około1380 r. w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena, niedaleko Cascii (Umbria) jako jedyne dziecko. Nażyczenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieudany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Leoncjusz z Rostowa

  gr. Leóntios od miejscowości Leontis.Św. Leoncjusz z Rostowa, biskup, męczennik. Był Grekiem. Jako mnich w Ławrze Pieczerskiej powołanyzostał na biskupa do Rostowa nad Donem. Jego gorliwość spotykała się z dużym sprzeciwem ze stronymieszkających tam pogan. Zginął w 1071 r. podczas zamieszek na tle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maryja Wspomożycielka Wiernych

  Maryja Wspomożycielka Wiernych. Tytuł “Wspomożycielka Wiernych” wprowadził do Litanii LoretańskiejPius V na wieść o zwycięstwie pod Lepanto floty chrześcijańskiej nad turecką (7 października1571). Święto ustanowił Pius VII po swoim powrocie do Rzymu z więzienia, do którego wtrącił go...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Donacjan i św. Rogacjan

  łac. rogatus - uproszony, wymodlony.Św. Donacjan i św. Rogacjan, męczennicy (+ III w). Byli braćmi. Donacjan był chrześcijaninem, Rogacjankatechumenem. Od starożytności zwani “dziećmi nantejskimi”, ponieważ ponieśli śmierć w młodymwieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Beda Czcigodny

  ang. beado - walka, wojna.Św. Beda Czcigodny, zakonnik, kapłan, doktor Kościoła (673 - 735). Kiedy miał 7 lat, powierzono jegowychowanie i wykształcenie opactwu Wearmouth (Brytania). Następnie przeniósł się do opactwa benedyktyńskiegow Jarrow, gdzie jako mnich spędził ponad 50 lat. W wieku 30 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Grzegorz VII

  Św. Grzegorz VII, papież. Urodził się w 1028 r. w Toskanii. Miał na imię Hildebrand. Przybył wcześniena Lateran. Być może przedtem był mnichem u benedyktynów w Chiny. Był wysyłany przez papieży(Grzegorza VI, Leona IX, Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. W 1054 - 1056 legat papieski weFrancji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /enej Dodano /08.01.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry