Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Święty Wawrzyniec

  Św. Wawrzyniec, diakon, męczennik. Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasówpapieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania zacesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny W kilka dni po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Oswald

  germ. os- - bóg i -wald - władca, król.Św. Oswald, król. Urodził się około 604 r. jako syn Etelfryda, króla Nortumbrii. Gdy Brytowie wywołalipowstanie, w którym poległ jego ojciec, Oswald musiał uciekać do Szkocji. Zatrzymał się na wyspie Hyw klasztorze św. Kolumbana, gdzie przyjął chrzest. W roku 634...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Tarsycjusz

  Św. Tarsycjusz, męczennik (+ 257). Podczas prześladowań za czasów Dioklecjana, kiedy chrześcijanamizapełniły się więzienia, noszono im potajemnie Komunię świętą. Gorliwością w tej posłudze wyróżniałsię kilkunastoletni Tarsycjusz. Zginął broniąc przed profanacją Najświętszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Klara

  łac. clara – sławna.Św. Klara, dziewica. Urodziła się w 1194 r. w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przedrodzicami 1212 r. w Porcjunkuli przyjęła habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według regułyfranciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Oktawian

  łac. Octavianus - przyjęty do rodu Octavia.Św. Oktawian, biskup (ok. 1060 - 1132). Urodził się w Quingey (Francja). Studiował prawo i teologię wBolonii. Na wieść o chorobie ojca wybrał się do domu. Kiedy w Pawii dotarła do niego wiadomość, żeojciec nie żyje, przerwał podróż i wstąpił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Stefan I

  Św. Stefan I, król (ok. 969 - 1038). Syn księcia węgierskiego Gejzy i Adelajdy - córki księcia polskiegoMieszka I, urodził się w Ostrzychomiu (Esztergom). Bierzmowany przez św. Wojciecha. W 995 r. poślubiłGizelę, córkę księcia bawarskiego i siostrę cesarza Henryka II. Po śmierci ojca objął rządy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiony Innocenty XI

  Bł. Innocenty XI, papież (1611 - 1689). Urodził się w możnym rodzie Odescalchich. Mając 24 lata wstąpiłna drogę kapłaństwa. Po studiach w Rzymie i Neapolu, zyskawszy doktorat obojga praw, został prefektemKamery Apostolskiej. Innocenty X mianował go kardynałem. Był legatem papieskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Sykstus II

  gr. ksystos - elegancki, wygładzony.Św. Sykstus II, papież, męczennik. Wstąpił na stolicę Piotrową w 257 r. Załagodził spór wśród biskupówazjatyckich i afrykańskich w sprawie ważności chrztu, udzielanego przez heretyków. Już w następnymroku, podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Poncjan

  łac. Pontianus – człowiek pochodzący z Pontu.Św. Poncjan, papież. Został biskupem Rzymu 21 lipca 230 r. W cztery lata później, za panowania MaksymaTraka, został zesłany do kamieniołomów na Sardynię. Zrzekł się urzędu. Wyczerpany przymusowąciężką pracą, umarł na wygnaniu w 235 r. Ciało jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Kajetan

  łac. od nazwy miasta Caeta; pochodzący z miasta Kajeta.Św. Kajetan, kapłan. Urodził się w 1480 r. w Vicenza (Italia). Studia na uniwersytecie w Padwie zakończyłdoktoratem obojga praw. Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Służył ubogim, nieszczęśliwym.Wierzył głęboko w Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 052

  praca w formacie txt

Do góry