Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Błogosławiona Salomea

  Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica (1212 - 1268). Była córką Leszka Białego i Grzymisławy,księżniczki ruskiej. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. Wroku 1219 zasiadła z mężem na tronie halickim. Wkrótce potem, po klęsce z wojskami księcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

  Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnica. Franciszka Siedliska urodziła się 12 grudnia 1842r. w ziemiańskiej rodzinie, w Roszkowskiej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Ciężka choroba wypełniła jejlata dzieciństwa. Otrzymała staranne i solidne wychowanie w domu. Nieśmiała, łagodna, ciągle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Rafał Kalinowski

  Św. Rafał Kalinowski, kapłan, zakonnik. Józef Kalinowski urodził się w 1835 r. w Wilnie. Ojciec byłprofesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843 -1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich podwu latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /tina Dodano /09.01.2013 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błogosławiona Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

  Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. Elżbieta Catez urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedalekoBourges, gdzie stacjonował oddział, w którym jej ojciec był kapitanem. Kiedy miała 7 lat, zmarł jej ojciec.Matka wychowywała ją dość surowo. O jej życiu zadecydowały fakty związane z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Karol Boromeusz

  Św. Karol Boromeusz, biskup. Urodził się na zamku Arona w 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu.Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grałpięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Leon Wielki

  Św. Leon Wielki, papież, doktor Kościoła. Urodził się około 400 r. w Tuscji. Papież Celestyn I mianowałgo archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii, został obrany papieżem (440). Jego pontyfikatprzypadł na czasy licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii kościelnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Zachariasz

  Św. Zachariasz (+ I w.), Kapłan “z oddziału Abiasza”. Ojciec Jana Chrzciciela (Łk 1,5-25,59-79). Sprawiedliwymąż żyjący ze swoją żoną Elżbietą w bezdzietnym małżeństwie. Kiedy, wyznaczony przez losowanie,składał w świątyni ofiarę kadzenia, ukazał mu się anioł i przepowiedział, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Marcin z Tours

  Św. Marcin z Tours, biskup. Urodził się w 316/317? r. w Sabarii (Szombathely?) - na terenie dzisiejszychWęgier. Jego ojciec był trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił doarmii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święta Elżbieta

  Św. Elżbieta (+ I w) żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela (Łk 1,5-80). Według Ewangelii św. Łukaszapochodziła z rodu Arona. Uchodząca za bezpłodną, mimo podeszłego wieku urodziła syna. Jej brzemienność- przedstawiona w kontekście zwiastowania NMP - miała być dowodem, “że dla Boga nie manic...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty Jozafat Kuncewicz

  hebr. imię biblijne Jehoszafat - “Jahwe sądzi”.Św. Jozafat Kuncewicz, biskup, męczennik. Jan urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodziłz rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknąłsię tam ze sprawą unii. W 1604 r. przyjął habit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /sting Dodano /09.01.2013 Znaków /1 933

  praca w formacie txt

Do góry