Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Politeizm i kultura helleńska

  Rzymianie rządzili rozległym imperium, które August zamknął w naturalnych granicach wielkich rzek,Eufratu, Renu i Dunaju. Rzymianie zdobywcy ulegli wszakże wpływom kultury helleńskiej, przyjmującw dużym stopniu jej smak spraw duchowych.

  W nazwach odróżnia się dwa systemy politeizmu, grecki i rzymski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /7 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje dwunastu

  Misyjna działalność Pawła jest dość dobrze znana, natomiast bardzo .mało, czasem nawet zupełnie nicnie wiadomo o misjach Dwunastu Apostołów poza Jerozolimą.

  Piotr po soborze apostolskim udał się przez Antiochię do Rzymu i działał tam przez wiele lat.

  Jan, z pochodzenia Galilejczyk, syn Zebedeusza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /5 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół antiocheński

  W Antiochii zaczęło się chrześcijaństwo, gdy przybyli wyznawcy Chrystusa z Jerozolimy, uchodząc (37)przed prześladowaniem. Najpierw zwrócili się oni z Ewangelią do licznych miejscowych Żydów, skupionychwokół synagogi. Poganie wszakże zaczęli ją przyjmować prawie równocześnie.

  Na wieść o tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - W RZYMIE – STOLICY CESARSTWA

  Wśród słuchających katechezy Piotrowej w dniu Zesłania Ducha Świętego byli żydowscy pielgrzymi zRzymu. Należy więc przypuszczać, że oni pierwsi przenieśli do stolicy cesarstwa Ewangelię, a co najmniejwieść o Niej. Według świadectwa Euzebiusza z Cezarei, Piotr przybył do Rzymu po raz pierwszyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szaweł z Tarsu - Paweł Apostoł

  Świadek ukamienowania Szczepana, po jego śmierci prześladowca wyznawców Jezusa, cudownie nawróconyna drodze do Damaszku, misjonarz w Antiochii, odznaczał się wyjątkową świadomością jednościKościoła i jego uniwersalizmu oraz teologicznym ujmowaniem prawd wiary, które głosił Żydom i Grekom.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr w Rzymie

  Pobyt i działalność Piotra w Rzymie nie budzi wątpliwości, choć prowadzono niejednokrotnie gwałtownedyskusje na ten temat ze względu na związek prymatu Piętrowego z rzymską stolicą biskupią. Świadectwonajwcześniejszej tradycji o pobycie podaje Klemens Rzymski w liście do Koryntian i Ignacy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie Piotra - sobór apostolski

  Apostoł Piotr, po ustaniu prześladowania z 37 roku, odwiedzał Kościoły lokalne w Palestynie. W Cezareiudzielił wówczas chrztu Korneliuszowi, setnikowi kohorty italskiej. Korneliusz, o którym Dzieje Apostolskie(10, 2) mówią, że żył w bojaźni Bożej, prawdopodobnie był prozelitą Bramy, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grób Piotra

  Apostoła pochowano na cmentarzu watykańskim, istniejącym tam od dawna. Niektórzy uczeni twierdzą,że w 258 r. przeniesiono jego relikwie w bezpieczniejsze miejsce, do katakumb św. Sebastiana przy via Appia, gdzie zbudowano później bazylikę św. Apostołów.

  Wykopaliska archeologiczne, prowadzone od1939 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór antiocheński

  Dekret soborowy rozwiązał w Antiochii jeden problem. Pozostał drugi: czy nawróceni Żydzi są zobowiązanido ścisłego przestrzegania prawa mojżeszowego, w którym mieścił się zakaz kontaktów obrzezanychz nieobrzezanymi. Pytanie stało się palące, gdy Piotr przybył do Kościoła antiocheńskiego po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jerozolimski - Jakub, zwany Młodszym

  Prowadził surowe życie ascetyczne, wiernie zachowywałprawo mojżeszowe i żydowską tradycję, za co zyskał miano Sprawiedliwego. Uznany przez Pawłaza filar Kościoła wraz z Piotrem, cieszył się autorytetem nie tylko w Jerozolimie, lecz również w innychKościołach lokalnych, do których skierował list...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobiemiest444 Dodano /17.04.2013 Znaków /1 998

  praca w formacie txt

Do góry