Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Syryjski

  Gnostycyzm stanowi wczesne stadium rozwoju tego ruchu religijnego w II wieku. Jego źródło istniało w Antiochii, gdzie działali Menander i Satornil.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnostycyzm

  Głosił pełne poznanie tajemnicy Boga i zła, świata i człowieka na podstawie objawienia,które otrzymuje się z góry. W takiej dążności religijnej, wcześniejszej niż chrześcijaństwo, nie widziałKościół niebezpieczeństwa dla siebie i sam utworzył własną gnozę (teologię). Gnostycyzmem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwociny błędów

  Chrześcijaństwo przyjmowali w większości ludzie dorośli, o świadomości i wiedzy ukształtowanej bądźprzez mozaizm i kulturę żydowską, bądź przez politeizm i kulturę helleńską. Wprowadzenie nawet dłuższegoprzygotowania do chrztu, z wyjaśnianiem symbolu wiary, nie usuwało niebezpieczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elkazaici

  Mieli mało chrześcijańskich elementów w swojej nauce. Ich powstanie łączy się z osobą Elkazai,który żył w początkach II wieku na pograniczu syryjsko-partyjskim. W następnym stuleciu zdobyliznaczną liczbę zwolenników na obszarze od Eufratu do Tygrysu, a nawet w Palestynie. Źródłem ich nauki,jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Klemens

  Uczeń Pawła Apostoła i trzeci następca Piotra na stolicy biskupiej rzymskiej, napisał (ok.95/100), w imieniu swojego Kościoła lokalnego, długi list do Kościoła korynckiego z powodu usunięcia tam wypróbowanego biskupa. List ten stanowi nieocenione źródło do określenia roli hierarchii w Kościelei daje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Ignacy Antiocheński

  Według Hieronima jako biskup trzeci następca Piotra w Antiochii, męczennik wczasach Trajana, napisał (ok. 110) siedem listów do Kościołów lokalnych w Efezie, Magnezji, Tralles, Filadelfii, Smyrnie, Rzymie i osobny list do smyrneńskiego biskupa Polikarpa. Pisał je w drodze do Rzymu, gdzie miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrucieństwo Nerona

  Pierwsze oficjalne wystąpienie władzy cesarskiej przeciw chrześcijanom, o których rzymski historyk Tacytmówi, że była ich ogromna liczbo w Rzymie, spowodował cesarz Neron (54-68), gdy pożar (16 VII64) zniszczył większą część stolicy. Krążyły bowiem wśród ludności uporczywe pogłoski, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Polikarp

  Biskup smyrneński, męczennik (zm. 22 II 156), znał osobiście kilku Apostołów, odbył podróżdo Rzymu za biskupa Aniceta w sprawie święcenia Wielkanocy, a swoje spostrzeżenia i wskazania ujął wlisty pastoralne. Z kilku pozostał jeden do Kościoła w Filippi. Pozwala on wglądnąć w wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prześladowanie Domicjana

  Po śmierci Nerona mieli chrześcijanie spokój za krótkich rządów (68-69) trzech kolejnych cesarzy, Galby,Otona i Witeliusza oraz za panowania dwóch władców z dynastii flawiańskiej, Wespazjana (69-79) iTytusa (79-81), chociaż oni prowadzili wojnę przeciw zbuntowanym Żydom i zburzyli Jerozolimę. Możnaw tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie Ojców Apostolskich - Papiasz

  Biskup z Hierapolis we Frygii, uczeń św. Jana Apostoła, spisał (ok. 130) w pięciu księgach Wyjaśnieniemów Pana. Zebrał w nich przekaz chrześcijańskiej tradycji o słowach i czynach Pana Jezusa.Niestety, pismo to zaginęło. Jego fragmenty podaje jedynie historyk Euzebiusz z Cezarei w IV wieku.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry