Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Menander

  Pochodził z Samarii, był uczniem Szymona Maga, w którym autorzy chrześcijańscy widzieliojca gnostycyzmu. W Antiochii działał między 70 a 100 r. i głosił o sobie, że reprezentuje świat niewidzialnycheonów. W powołaniu się na tajemną wiedzę uprawiał magię, czym zyskiwał zwolenników.Należał do nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka północno - zachodnia

  Kraj ten mógł otrzymać początki chrześcijaństwa z Jerozolimy przez Egipt, ale zachowane przekazy źródłowemówią o misyjnej działalności z Rzymu. Istnienie rozwiniętego chrześcijaństwa poświadczają z180 r. akta męczenników z Scillium, którzy posługiwali się Listami św. Pawła w łacińskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadomość odpowiedzialności w Kościele Ojców Apostolskich - prymat rzymski

  Kościół lokalny rzymski czuje się odpowiedzialny za Kościół w Koryncie. Klemens Rzymski pouczając inapominając chrześcijan korynckich, nie wysuwa siebie, ale posługuje się autorytetem swego Kościoła.Niemniej i on sam cieszy się w Koryncie i innych Kościołach lokalnych szczególnym autorytetem, oczym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa Zachodnia

  Rzym przyciągał uczonych chrześcijan ze Wschodu: Abercjusza, Hegezypa, Ireneusza, Justyna, Marcjona,Polikarpa, Tacjana i Walentyna. Jedni podróżują, żeby w Kościele rzymskim poznać niesfałszowanąnaukę, inni, by znaleźć uznanie dla swoich poglądów lub łagodzić nieporozumienia. Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traktat Celsusa

  Celsus, uczony przedstawiciel filozofii platońskiej w II wieku, zajął się chrześcijaństwem z filozoficznegopunktu widzenia i przez to stał się jego pierwszym groźnym przeciwnikiem intelektualnym. W antychrześcijańskim traktacie polemicznym Słowo Prawdy (ok. 178), do którego napisania przygotował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROGIE PISMA I EDYKTY

  Pisma przeciwko chrześcijanom zaczęły powstawać, gdy lokalne wybuchy nienawiści pogan wyciągnęłyna światło dzienne ruch chrześcijański. Pierwszy ślad wrogich wystąpień w literaturze znajdujemy u Tacyta,który ironicznie wypowiada się o obrzydliwych zabobonach i wykroczeniach chrześcijan, choć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISYJNA I KATECHETYCZNA DZIAŁALNOŚĆ

  Do trzech najważniejszych ośrodków kościelnych z poprzedniego okresu, Jerozolimy, Antiochii i Rzymu,doszły nowe, w Egipcie, Azji Mniejszej, Afryce północnej i na Zachodzie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowy i satyry

  Marek Korneliusz Fronton (ok. 100 - ok. 175), retor rzymski, nauczyciel i przyjaciel cesarza Marka Aureliusza,wygłosił publicznie mowę antychrześcijańską, którą następnie rozpowszechniano na piśmie.Myląc chrześcijan z gnostykami, wyśmiewa ich i powtarza zarzuty, które lud pogański wymyślił:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksandria - Egipt

  Z stolicy prowincji, będącej centrum życia kulturalnego i gospodarczego oraz drugim co do wielkościmiastem cesarstwa, rozchodziło się chrześcijaństwo po Egipcie i sąsiednich krajach. Tradycja kościelna zIV wieku przypisuje Markowi Ewangeliście, uczniowi Piotra Apostoła, założenie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE UMOCNIENIE (140 – 260)

  Entuzjazm wiary był motorem misyjnej działalności Kościoła w II i III wieku. Wspomagany eschatologicznymoczekiwaniem na Paruzją i owocny liczebnym rozwojem chrześcijan, wymagał intelektualnegopogłębienia w zetknięciu z rozwiniętą myślą filozoficzną antycznego świata.

  Wymagał też obrony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry