Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Bogaci

  Bogactwo i ubóstwo, własność i praca, stanowiły społeczne zagadnienie Kościoła, który starał się je rozwiązaćteoretycznie i praktycznie. Zdaniem Klemensa Aleksandryjskiego, bogactwo nie wyklucza odKrólestwa Niebieskiego, chrześcijanin jednak nie może stać się niewolnikiem swych majętności, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa liturgiczna i prywatna

  Zajmująca naczelne miejsce w życiu Kościoła modlitwa uzyskała w III wieku teologiczną refleksję, którauwzględniała jej liturgiczne formy i wskazywała na praktyczne konsekwencje.

  Teologowie aleksandryjscy, Klemens i Orygenes, pisali o istocie i obowiązku modlitwy, która łączychrześcijanina z Bogiem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASCEZA, ŚWIĘTOŚĆ I POKUTA

  Asceza jako nazwa została przejęta z kultury helleńskiej i wprowadzona do terminologii chrześcijańskiejprzez Klemensa Aleksandryjskiego i Orygenesa, a oznaczała w Kościele pierwotnym naśladowanie życiaChrystusa i wyrażała się w realizowaniu ewangelicznych rad i błogosławieństw, w zachowywaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobożność eklezjologiczna, chrzcielna, męczeńska

  Pobożność chrześcijańska, kształtowana modlitwą wspólną i prywatną, została ukierunkowana przez refleksjęteologów i praktykę życia na pobożność eklezjologiczną, chrzcielną i męczeńską.

  Pobożność eklezjologiczna opierała się na symbolu Kościoła - Matki. Chrześcijanie z Lyonu jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek tajemnicy

  Pierwsze elementy tego obowiązku, zwanego przez historyków od XVIII wieku po łacinie disciplina arcani,występują w III wieku. Piszą o nim Hipolit Rzymski i Minucjusz Feliks. Tajemnica obowiązywałaco do najważniejszych obrzędów i tekstów liturgicznych, przede wszystkim chrztu, Eucharystii, symboluwiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki sztuki sakralnej

  W najwcześniejszym okresie chrześcijaństwa nie tworzono własnych dzieł sztuki, nie tylko ze względuna niesprzyjające warunki zewnętrzne, lecz również z wewnętrznej niechęci, gdyż w Starym Testamencieistniał wyraźny zakaz obrazów (Ex 20, 4). Powołuje się na ten zakaz jeszcze Orygenes, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia wielkanocna

  Wielkanoc (Pascha) od początku Kościoła zajmowała centralne miejsce w jego życiu liturgicznym. W IIi III wieku rozbudowano wszakże liturgię przed i po tym święcie oraz związano z Paschą udzielaniechrztu. Teologicznie łączono z nią najważniejsze prawdy wiary o zbawieniu człowieka przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więź Kościołów lokalnych

  Synody, częste w tym okresie, są najbardziej dostrzegalnym wyrazem tej więzi. Biskupi pewnego regionuzbierają się, gdy trzeba radzić o ważnych sprawach, jak święcenie Wielkanocy czy błędy montanizmu.Wspólne obrady nie odbywają się wyłącznie w granicach jednej prowincji państwowej. Na synodzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o Wielkanoc

  Dotyczy on czasu jej obchodzenia, ale także rodzaju i czasu trwania postu, z nią łączonego. Pierwszewzmianki o konflikcie pochodzą już z 120 r. ale stał się on poważnym zatargiem w Rzymie za biskupaWiktora (189-199), gdy kapłan Blastor chciał wprowadzić praktykę kwartodecymanów. Wiktor nie tylkojej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymacjalne stanowisko Rzymu

  Kościół rzymski posiadał wpływ na sprawy i wydarzenia nie tylko Italii, ale całego chrześcijaństwa, cieszyłsię także szczególnym poważaniem w Kościele powszechnym. Gdy Ireneusz z Lyonu wskazywałprzeciw gnostycyzmowi na tradycję jako kryterium prawdziwej nauki, przypisał Rzymowi specjalne znaczeniew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /5 167

  praca w formacie txt

Do góry