Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Pogańskie państwo

  Nie było ono, razem ze swoimi prawami, uznane przez chrześcijan za siłę wrogą. Wyjątkowy jest poglądHipolita, który widział w nim dzieło szatana, prawdopodobnie z powodu boskiego kultu cesarza. Inni, jakKlemens Aleksandryjski i Orygenes, uznawali za oczywistą lojalność chrześcijan w płaceniu podatków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asceci i małżonkowie

  Asceci, ludzie bezżenni, pozostawali na ogół w swoich rodzinach, czasem jednak wędrując, oddawali siędziałalności misyjnej. Dziewice cieszyły się we wspólnotach chrześcijańskich wielkim poważaniem. WIII wieku propagują ascetyzm liczne pisma, próbuje się też ująć ten ruch w formy organizacyjne, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Caritas christiana

  Podczas epidemii lub innych kataklizmów była ona nie tylko postulatem pobożności męczeńskiej. Praktykowaliją świeccy i duchowni wielokroć. Ok. 250 r. gdy w Aleksandrii zapanowała zaraza, chrześcijaniesłużyli wszystkim chorym, natomiast poganie pozostawiali nawet swoich bliskich bez opieki i niegrzebali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowujący posty

  Ascetyczny entuzjazm III wieku przyczynił się do rozpowszechnienia postów w liturgicznym życiu Kościołai prywatnym życiu chrześcijan. Umocniła się praktyka postu w środy i piątki, a w Kościele afrykańskimłączono ją z liturgią eucharystyczną i wspólnymi modlitwami, co dało początek tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc wdów i diakonisek

  Wdowy wysoko ceniono za ich pomoc w działalności charytatywnej i uznawano w Kościołach lokalnychza osobny stan. Przyjmowano do niego kobiety wypróbowane, którym powierzano szczególnie opiekęnad chorymi i wychowanie sierot, a niekiedy troskę o uwięzionych. Do pełnienia tych zadań przyjmowanood II wieku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci i pokutnicy

  Ideałem, uzasadnionym przez teologów lego okresu, był święty Kościół, którego członkowie żyją dośmierci w łasce chrztu. Choć tego ideału nie było można osiągnąć w pełni, tkwiło w nim zobowiązaniewszystkich chrześcijan do świętości osobistej. Wypadki zaś wykroczeń stawiały przed...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNICTWO, PAŃSTWO, KULTURA

  Chrześcijaństwo rozwijało się i umacniało wewnętrznie w społeczeństwach zorganizowanych, o wypracowanychod dawna strukturach politycznych i społecznych. Według Tertuliana, chrześcijanie nie żyli nauboczu świata. Uczęszczali na forum, do łaźni, warsztatów, sklepów, targów, miejsc publicznych. Byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tertulianizm, schizmy

  Tertulianizm powstał pod wpływem montanizmu, gdy Tertulian opublikował pismo O wstydliwości. Rygorystycznieodmawiał Kościołowi prawa do odpuszczania ciężkich grzechów, zaliczając do nich bałwochwalstwo,morderstwo i cudzołóstwo.

  Spór rzymski na temat pokuty wywołał kapłan Hipolit, ale bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewolnicy

  Miłość bliźniego i sformułowana przez Pawła Apostoła zasada równości braterskiej nakazywała zająć sięlosem niewolników, natomiast nie wysuwała problemu zniesienia niewolnictwa.

  W Kościele uznawano niewolników i niewolnice za pełnowartościowych braci i siostry, dawano im dostęp do wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODLITWA, POBOŻNOŚĆ, CARITAS CHRISTIANA

  Życie religijne chrześcijan, dostrzegalne na zewnątrz w modlitwie liturgicznej i prywatnej, w uczynkachpobożnych, a przede wszystkim w miłości bliźniego, było najsilniejszą więzią między nimi samymi i najskuteczniejszymśrodkiem oddziaływania na pogan, jeżeli ci nie ulegli uprzedzeniom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry