Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Ekumenizm w Polsce

  W pewnym stopniu wewnętrzna sytuacja Kościołów chrześcijańskich w Polsce, a jeszcze bardziej warunkipolityczne po wojnie miały wpływ na zahamowania i rozwój ruchu ekumenicznego.

  Po okresie (1950-1957) pasywności, kiedy ruch ekumeniczny chrześcijan niekatolików ograniczał się do akcji jednostek,wznowiła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretariat Jedności Chrześcijan

  Agostino Bea, jezuita niemiecki, dopiero co mianowany kardynałem, przekazał (11.03.1960) JanowiXXIII otrzymany z Niemiec, ale przez siebie przepracowany, projekt powołania Komisji JednościChrześcijan. Papież od razu ustosunkował się do niego pozytywnie, a gdy motu proprio Supemo Deinutu (5 VII) powołał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dialog Kościoła

  Potrzebę dialogu zrozumiał Jan XXIII, gdy był w Turcji, a potem w Paryżu. Dostrzegł 'bowiem nie tylkoto, że wyznawcy innych religii nie znają Kościoła katolickiego, ale nawet dla wielu grup chrześcijańskiegospołeczeństwa europejskiego jest on czyimś niesłychanie dalekim. Podejmował więc ten dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ W TRZECIM ŚWIECIE

  W ciągu dwudziestu lat (1958-1978) dokonały się szybkie zmiany w Kościele, przy czym najłatwiejszedo stwierdzenia były zmiany w jego organizacji. Kolegium kardynalskie zwiększyło się z 57 tytułów nakońcu w 1958 roku do 123 w 1978 roku. Liczba jednostek organizacyjnych wzrosła z 3023 do 4707, wtym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywrócenie jedności

  Soborowy Dekret o ekumenizmie zaczyna się od słów Unitatis redintegratio (Przywrócenie jedności),stwierdzając: Jednym z zasadniczych zamierzeń Drugiego Watykańskiego Świętego Soboru Powszechnegojest wzmożenie wysiłku dla przywrócenia jedności wśród chrześcijan.

  Jan XIII o przywróceniu jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność misyjna (1958 - 1978)

  Na soborze byli biskupi z krajów uznawanych nadal za misyjne: afrykańskich i azjatyckich. Wnieśliwkład nie tylko w przygotowanie dokumentu o misjach (Ad gentes), przyjętego na końcu soboru, aletakże w inne dokumenty, poczynając od Konstytucji o liturgii, co do której nie chcieli narzucanego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie

  Wkład katolickiego (unickiego) Wschodu w ruch ekumeniczny i działalność soboru na tym polu jest bezsporny.Wystąpienia wschodnich ojców soboru wyjaśniały niektóre kwestie ekumeniczne i miały wpływna ukierunkowanie głosowania. W początkowej fazie dyskusji nad schematem o jedności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ateizm wymuszony

  W statystykach religijnych podawano (1970), że na świecie było 543 mln 65 tys. agnostyków i 165 mln288 tys. ateistów, zwracając uwagę na stałe wzrastanie liczby jednych i drugich. Podane liczby budząwątpliwości, gdyż w wielu krajach, zwłaszcza w państwach demokracji ludowej, nie prowadzono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność religijna

  Dla Kościoła wolność religijna była życiowym problemem, ale sobór zajmował się nią jako dobrem całejludzkości. W auli soborowej początkowo wydawało się, że wystarczy ów problem poruszyć jako sprawętolerancji religijnej w łączności z nauką o Kościele, w punkcie omawiającym stosunki między nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religie świata

  Udział w soborze biskupów z wszystkich kontynentów świata ułatwiał szczegółowsze rozeznanie w religiachświata oraz w napięciach religijnych ludzkości. Pomocą w poznaniu była Encyklopedia KatolickaŚwiata Chrześcijańskiego, której pierwszy tom przedstawiał religijne oblicze świata (Bilon du...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 596

  praca w formacie txt

Do góry