Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  PIERWSZY POKÓJ I MISYJNY ROZWÓJ

  Dłuższy okres tzw. pierwszego pokoju dla Kościoła (260-303) bardzo ułatwił mu prowadzenie misji iprzyniósł jego socjologiczny i geograficzny rozwój. Kościół ogarnął teraz wszystkie warstwy społeczne iumocnił się w basenie Morza Śródziemnego, sięgając do najdalszych prowincji cesarstwa rzymskiego na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neoplatonik Porfiriusz

  Porfiriusz (233-304) stał się jako neoplatonik najgroźniejszym eksponentem tej wrogości. Urodzony kołoTyru, spotkał się w młodości z Orygenesem, ale nie wywołało to u niego życzliwości dla chrześcijaństwa.Po pierwszych naukach w Atenach, przybył w 263 r. do Rzymu, gdzie został uczniem, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt Galiena

  Pokój dla Kościoła rozpoczął się edyktem cesarza Galiena (260-268), który nie mógł kontynuować prześladowaniaswego ojca Waleriana dla zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn państwowych.

  Cesarz polecił (262) zwrócić chrześcijanom miejsca kultu i dał zapewnienie, że nigdy nie będą o nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierokles i inni

  Wywody Porfiriusza znalazły uznanie u wielu wykształconych pogan, którzy zrozumieli z nich, że nie mapomostu między neoplatonizmem a nauką chrześcijańską, dlatego poparli wystąpienie władzy cesarskiejprzeciwko chrześcijanom.

  Sossianus Hierokles, prefekt Egiptu, był jednym z nich, zwalczając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misyjny rozwój

  Rozwój Kościoła wśród wyższych warstw społecznych poświadcza pogański pisarz Porfiriusz (270), gdymówi o bogatych kobietach, które obierając drogę ewangelicznej doskonałości, oddają Kościołowi i biednym całe swe bogactwo. Po rozpoczęciu prześladowania w 303 r. stwierdzono istnienie chrześcijan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona chrześcijańska

  Zaczęła się już za życia Porfiriusza. Jego wywody zbijali w pismach polemicznych Metody z Olimpu,Euzebiusz z Cezarei i Apolinary z Laodycei. Inni pisarze chrześcijańscy, a także Euzebiusz z Cezarei, wswoich komentarzach do Biblii zwrócili większą uwagę na wyjaśnienie sprzeczności, które wytykał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Wschodzie

  Najwięcej chrześcijan było we wschodniej części cesarstwa, od Cyrenaiki do Bałkanów. Najintensywniejszywzrost liczbowy nastąpił w Egipcie, gdzie Aleksandria nadal rozwijała się jako centrum religijnegożycia i misyjnej działalności Kościoła. Na Aleksandrii wzoruje się chrześcijaństwo, wzrastające...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /7 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykty prześladowcze Dioklecjana

  Cesarz Dioklecjan (284-305), choć był synem wyzwoleńca z Dalmacji, wykazał w rządach wielki talentwładzy, wsparty doświadczeniem, zdobytym na urzędach namiestnika Mezji, konsula i dowódcy przybocznejstraży cesarskiej. Obwołany przez legiony cesarzem, okazywał chrześcijanom tolerancję i zająłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /10 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na Zachodzie

  Italia zyskuje większą ilość Kościołów lokalnych między Neapolem i Rawenną. Na synodzie rzymskimjuż w 251 r. było 60 biskupów, a ich liczba wzrosła wkrótce do co najmniej stu. W prowincji Emilia najstarszyKościół lokalny w Rawennie datuje się na III wiek, a Kościoły w Rimini, Cesena i Bolonii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział w kulturze

  Kultura pogańska w III wieku była przez chrześcijan przyjmowana z umiarkowaną rezerwą. Kościół niewystępował przeciwko helleńskiej edukacji i systemowi szkół, nie starał się też o tworzenie własnychszkół, poza katechetycznymi.

  Widział natomiast wielkie niebezpieczeństwo dla obyczajowości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 309

  praca w formacie txt

Do góry