Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny zwycięstwa chrześcijaństwa

  Zwycięstwo Kościoła za Konstantyna Wielkiego stanowi stale jeszcze dyskutowany problem, co do jegoprzyczyn. Chrześcijaństwo, religia mniejszości obywateli cesarstwa, krwawo prześladowane, stało się wciągu kilkunastu lat religią uprzywilejowaną. Odniosło niebywały sukces nad pogaństwem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTANTYN WIELKI - Życie i działalność do 312 r.

  Dzieciństwo i młodość oraz religijne wychowanie Konstantyna są nadal mało znane. Wiadomo, że jegorodzicami byli Konstancjusz i Helena, oboje poganie, gdy urodził się ok. 285 roku. Konstancjusz, generałlegionów, nie mógł zaślubić Heleny, córki oberżysty, bo wyższym oficerom na prowincji zakazano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwo tzw. przełomu konstantyńskiego

  Zagadnienie to jest kolejnym dyskusyjnym problemem historyków-W ocenie skutków tego przełomuwystępują różnice, zależnie od światopoglądu i pojmowania Kościoła.

  Jedni dostrzegają jako zasadniczy skutek związanie się Kościoła z państwem tak dalece, że mówi się oKościele na służbie cesarzy i się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie Kenstantyna

  Wyprawa przeciw uzurpatorowi Maksencjuszowi, władcy Italii i Afryki, zapoczątkowała drogę Konstantynado jednowładztwa. Dzięki układowi z Licyniuszem, któremu przyrzekł oddać za żonę przyrodniąsiostrę Konstancję, mógł podjąć walkę z Maksencjuszem, uznanym za tyrana, od którego trzeba uwolnićRzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przed edyktem mediolańskim

  Zanim wydano edykt mediolański, Konstantyn spełniał już akty na korzyść chrześcijan. Miał wtedy biskupaHozjusza z Kordoby za doradcę w sprawach kościelnych.

  W 312 r. napisał do Maksymina Daji, byzaniechał prześladowania, a do Anullinusza, prefekta Afryki, by zwrócił chrześcijanom zagarniętą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edykt mediolański

  Opublikowany dla Wschodu (15.06.313 r.) przez Licyniusza, był wynikiem spotkania w lutym obu augustóww Mediolanie, gdzie świętowano małżeństwo Konstancji z Licyniuszem i obradowano nad nowąsytuacją w cesarstwie.

  W sprawach religijnych postanowiono rozszerzyć edykt z 311 r. Augustowie zaznaczyliteraz w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancyjny edykt Galeriusza

  Zasadnicza zmiana nastawienia augusta Galeriusza dokonała się podczas poważnej choroby w 310 r. Nałożu śmierci wydał więc (30.04.311 r.) edykt tolerancyjny, zredagowany na jego polecenie, a podpisanyprzez pozostałych władców. Na początku wyjaśniono motywy dotychczasowego postępowania cesarzywobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOTĘGOWANA WROGOŚĆ - DIOKLECJAN

  Liczbowy wzrost Kościoła, widoczny w każdej części rozległego cesarstwa rzymskiego, niepokoił tych,którzy widzieli upadek jego świetności.

  W okresie 10 lat anarchii przed Dioklecjanem (284-305) utwierdzilisię oni w przekonaniu, że oprócz wrogów zewnętrznych, Persów i barbarzyńców, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki - ZWYCIĘSKIE ZMAGANIA (260 - 525)

  Czterdziestoletni pokój dla chrześcijaństwa przed prześladowaniem Dioklecjana pomógł rozwinąć iutrwalić misyjne osiągnięcia Kościoła. Niespodziany wybuch prześladowania za Dioklecjana, poprzedzonywrogim piśmiennictwem antychrześcijańskim, rozpoczął dwudziestoletnie śmiertelne zmaganie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrogość intelektualna

  Neoplatonizm starał się zaradzić kryzysowi filozoficznemu i religijnemu w cesarstwie rzymskim III wieku.Propagował go w Aleksandrii już Ammonios Sakkas (zm. ok. 242) a w system ujął działający wRzymie Plotyn (205-270), który obdarzony rozległą wiedzą, głębią myśli i swoistym ascetyzmem, starałsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /17.04.2013 Znaków /666

  praca w formacie txt

Do góry