Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Triumfalizm Teodozjusza II

  Synowie Teodozjusza, Honoriusz august na Zachodzie, Arkadiusz na Wschodzie, prowadzili nadal jegopolitykę tępienia pogaństwa. Arkadiusz (395-408) odebrał pogańskim kapłanom resztę praw i subwencji,polecił niszczyć pogańskie świątynie także na wsiach.

  Jego syn i następca, cesarz Teodozjusz II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGOWIE ZŁOTEGO WIEKU

  Wolność nauczania kościelnego po edykcie mediolańskim, zapotrzebowanie na nie ze względu na masowenawracanie się pogan z różnych warstw społecznych i na różnym poziomie intelektualnym, stanowiłyokoliczności skłaniające Kościół do większego niż dotąd zaangażowania się w teologię. Toczące się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZNI MISJONARZE

  Wolność religijna od 313 r. ułatwiła Kościołowi spotęgowanie misyjnej działalności wewnątrz i na zewnątrzcesarstwa rzymskiego. Jej rezultat ocenia się jako znakomity. W połowie V wieku znajdowały siępoza chrześcijaństwem tylko nieliczne grupki pogan, zamknięte środowiska żydowskie i część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religijność Konstantyna

  Przychylność cesarza do chrześcijaństwa ujawniała się w jego działalności państwowej i religijnej, zastanawiajednak, czy w osobistym życiu był chrześcijaninem. Zarzuca mu się okrutne postępowanie z Licyniuszem,a zwłaszcza z synem Kryspusem i żoną Fausta, których kazał stracić w 326 r...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /5 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie i doktorzy Kościoła

  Teologiczni pisarze tego okresu, odznaczający się prawowierną nauką, świętością życia i uznaniem Kościoła,zostali później określeni jako Ojcowie Kościoła w ścisłym znaczeniu. Niektórych z nich, szczególniezasłużonych dla Kościoła wybitną wiedzą, co nie musi oznaczać oryginalności nauki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISJONARZE - Metody i rezultaty

  Ośrodkami misyjnej działalności są Kościoły lokalne, których biskupi nią kierują. Głównie więc od ichkwalifikacji zależy w tym czasie rozwój misji. Nadal jednak uważano, że misyjne działanie jest obowiązkiemduchownych i laików w równym stopniu, jak świadczą ówczesne kazania Jana Chryzostoma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cezaropapizm Konstancjusza

  Konstantyn II, Konstancjusz i Konstans otrzymali od ojca, przed jego śmiercią, podzielone cesarstwo.Kilka miesięcy później wojskowa rewolta doprowadziła do wymordowania ich męskich krewnych z wyjątkiemkuzynów, Gallusa i Juliana. Dokonano też nowego podziału państwa. Konstantyn II objął Zachódz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środowisko teologiczne

  Działalność teologów złotego okresu można usystematyzować według szkół i zagadnień naukowych.Szkoły jednak trzeba uwzględnić nie tyle jako instytucje (szkoły katechetyczne), ale raczej jako grupyuczonych, związanych z określonym ośrodkiem teologicznym i stosujących wypracowane w nim metodybadania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór pogan

  Wyrażał się on przede wszystkim w pismach, w których odrzucali chrześcijaństwo jako szkodliwą nowośći bronili własnej, pogańskiej tradycji. Opór ten organizowali intelektualiści, których zawodowej iliterackiej działalności chrześcijańscy władcy na ogół nie ograniczali prawnie, chyba dlatego że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pogaństwo Juliana

  Julian, kuzyn cesarza Konstancjusza, długi czas tylko tolerowany, stał się w końcu jego współregentemjako cezar Zachodu. Wezwany (360) na Wschód do walki z Persami, został przez swoje legiony obwołanyaugustem. Kiedy więc wyruszył do Konstantynopola latem 361 r., zamierzał rozprawić się z Konstancj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 342

  praca w formacie txt

Do góry