Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY - Przywileje i wymagania

  Kler zyskał od cesarzy uprzywilejowanie swego stanowiska nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także wporównaniu z innymi obywatelami, ze względu na uznanie jego działalności za społecznie ważną. Konstantynuwolnił kler od określonych prawem świadczeń (munera) wobec państwa, aby mógł bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK I ŁASKA BOŻA

  Kościół z zachodniej części cesarstwa uczestniczył małą liczbą swoich biskupów w soborze efeskim ichalcedońskim, na co wpłynęło nie tylko mniejsze nasilenie w nim nestorianizmu i monofizytyzmu orazwielka odległość geograficzna, ale również własne problemy kościelne i teologiczne Zachodu.

  Donatyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pelagianizm

  Pelagiusz, mnich z Brytanii, który prowadził przykładne życie, propagował ideały ascetyczne i uprawiałumiejętnie kierownictwo duchowe, opuścił z nie znanych nam przyczyn ojczyznę i przybył do Rzymu(ok. 390). Do grona ludzi, którzy tam poddali się jego duchowemu kierownictwu, przyłączył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedność Chrystusa i monofizytyzm

  Nowe pokolenie ludzi wznowiło w 446 r. dyskusje chrystologiczne: Domnos biskup antiocheński od 442 roku, Dioskoros biskup aleksandryjski od 444 roku i Flawian biskup konstantynopolitański od 446 roku.

  Eutyches, opat klasztoru z ponad 300 mnichami, był w Konstantynopolu głównym rzecznikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List dogmatyczny i synod „zbójecki”

  Cesarz wyznaczył sobór ponownie w Efezie na l sierpnia 449 roku i zaprosił imiennie wielu biskupów,ale także wsławionego walką z nestorianizmem archimandrytę syryjskiego Barsumasa, któremu wbrewzwyczajowi przyznano prawo do udziału i głosu na soborze.

  Papież Leon Wielki został także zaproszony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chalcedon - sobór i rozłam

  Na protesty Leona Wielkiego i domaganie się prawdziwego soboru odpowiedział cesarz, że patriarchazachodni nie ma mieszać się do spraw Kościoła na Wschodzie. Sytuacja zmieniła się całkowicie, gdyTeodozjusz II niespodziewanie zmarł (28.06.450), Chryzafios został stracony, a Pulcheria i jej mąż...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /4 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afrykańskie klasztory - reguła Augustyna

  Rozwój i wysoką rangę zdobył ascetyzm w Afryce północnej już w III wieku. Biskup kartagiński Cyprian opiekował się nim w szczególniejszy sposób. Ok. 400 r. istniało kilka klasztorów w samej Kartaginie,lecz odbiegały one od koncepcji życia mniszego u świętego Augustyna, biskupa pobliskiej Hippony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia i nestorianizm

  Zagadnienie Trójcy Świętej było w IV wieku tak dyskutowane, że zajmując się bóstwem Logosa, JezusaChrystusa, na dalszy plan odsuwało relacje między Jego bóstwem a człowieczeństwem. Arianie wyjaśnialijedynie, że Logos przyjął we Wcieleniu tylko ciało, a nie duszę, gdyż pełnił jej funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /8 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Euzebiusz z Vercelli - Marcin z Tours

  Ascetyzm rzymski i italski był nie mniej silny niż afrykański. Monastycyzm w Rzymie propagowałświęty Hieronim podczas pobytu w tym mieście (381-384) i przez korespondencję z Palestyny. Niektóreosoby uważały, że zrealizowanie ideałów monastycznego życia jest możliwe tylko na Wschodzie i tamsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ławry i klasztory palestyńskie

  Palestyna posiadała znaczną liczbę anachoretów na Synaju, ale najgłośniejszym stało się ich osiedle,zwane po grecku laura (ławra) w Pharan, na północ od Jerozolimy. Założył ją ok. 330 r. przybyły z Małej Azji pielgrzym Chariton (Ławra św. Charitona), która dała początek innym ławrom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 466

  praca w formacie txt

Do góry