Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPOESCHATOLOGIA

   

  To rozważania na temat rzeczy ostatecznych. podstawową funkcją eschatologii jest wytworzenie w świadomości ludzi wierzących przekonania o życiu przyszłym jako w istocie bardziej wartościowym od życia doczesnego, ziemskiego.

  W krąg rozważań eschatologicznych wchodzą problemy: śmierci, sądu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA RELIGIJNA

   

  To część antropologii religii, nauka o pochodzeniu człowieka. Problem pochodzenia człowieka i społeczeństwa znalazła w dziejach religii wiele rozwiązań. Początkowo przyjmowano na przykład, że ludzie wyłaniają się z „Matki Ziemi” bądź z jej poszczególnych ukształtowań lub wytworów (wody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGRAFIA RELIGIJNA

   

  Porusza szczegółowe problemy teorii człowieka. W jej skład wchodzą dwie nauki Pneumatologia, czyli nauka o duszy i soteriologia, czyli nauka o zbawieniu. Za główny składnik natury człowieka koncepcje religijne uznały niematerialną duszę będącą motoryczną siłą ludzkich działań i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria świata (kosmologia religijna)

   

  Kosmologia religijna to jeden z podstawowych działów doktryny rel., obejmujący wszelkie zagadnienia dotyczące kosmosu, jego powstania, struktury, funkcjonowania i rozwoju.

  W jej skład wchodzą:

  kosmogeneza- czyli teoria pochodzenia świata (w tym powstania samej Ziemi- geogeneza, i powstania życia na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmogeneza religijna

   

  To część kosmologii religijnej, zajmująca się genezą Wszechświata. W skład kosmogenezy wchodzą geogeneza- czyli teoria o powstaniu Ziemi jako planety (czasem zawężona tylko do teorii powstania jakiegoś konkretnego miejsca na Ziemi- jak w mitologii japońskiej- jest omówione tylko powstanie wysp) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOGRAFIA RELIGIJNA

   

  To inaczej kosmologia szczegółowa. Dział kosmologii poświęcony jest problemom struktury, czyli budowy świata, jego rozwoju w czasie i przestrzeni oraz religijnej koncepcji życia. Kosmografie rozpatruje się w ujęciu wertykalnym, horyzontalnym, temporalnym.

  W Kosmografii wertykalnej wyróżnia się zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOESCHATOLOGIA

   

  We wszystkich doktrynach religijnych przyjmuje się, że świat miał swój początek i będzie miał koniec, eschatologia zajmuje się przeznaczeniem świata.

  Wśród idei traktujących o końcu świata można wyróżnić:

  1) wypływające z obserwacji regularnych zmian zachodzących w przyrodzie przekonania o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA CZŁOWIEKA (ANTROPOLOGIA RELIGIJNA)

   

  Stanowi trzecią podstawową część składową doktryny religijnej. Obejmuje nie tylko zagadnienia genezy oraz natury człowieka, ale także problemy filozoficzne i eschatologiczne dotyczące miejsca i roli człowieka w życiu doczesnym oraz jego celów ostatecznych.

  Antropologię religijną rozpatruje się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóstwa przyrody ożywionej

   

  Dzieli się je na dwie grupy:

  bóstwa wegetacji (przeważnie są to bóstwa umierające i zmartwychwstające, lub przychodzące i odchodzące)

  bóstwa śmierci- co jakoś średnio zgadza się z tym, że przeważnie za takie uznawane były bóstwa telluryczne.

  Ale ogólnie do bóstw przyrody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóstwa społeczne

   

  Tu wyróżniamy również podgrupy:

  bóstwa czynnościowe (funkcyjne)

  bóstwa zawodowe

  bóstwa abstrakcyjne

  ad. 1) opiekują się różnymi czynnościami niezwiązanymi z życiem zawodowym wydarzeniami w życiu człowieka (np. narodzinami, chorobą, zdrowiem, szaleństwem, macierzyństwem) – [tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt

Do góry