Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  SZKOŁA EWOLUCYJNO - ANTROPOLOGICZNA

   

  Zagadnienie genezy religii i monoteizmu ludów pierwotnych były w drugiej połowie XIX -tego i w pierwszej połowie XX - tego wieku przedmiotem badań i żywych zainteresowań, a nawet namiętnych dyskusji etnologów i religioznawców.

  W etnologii i religioznawstwie dominował ewolucjonizm kulturowy przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła astralistyczno - panbabilońska

   

  Astralistyka zajmuje się interpretacją zjawisk religijnych, podkreślając dominującą rolę ciał niebieskich w powstawaniu mitologii ludów pierwotnych i starożytnych, uznając przy tym, że religia tych ludów wywodzi się z mitów astralnych.

  Nie udało się wprowadzić ładu terminologicznego, więc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologia religii

   

  - przedmiot badań: związki religii z życiem psychicznym jednostki i grup ludzkich (początkowo przeważały badania religijności w aspekcie indywidualnym ale dziś jest psychologia tłumu itp...)

  - badanie wpływu religii na psychikę i psychiki na wyobrażenia i zachowania religijne

  - przeżycia religijne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjologia religii

   

  -przedmiot badań: najogólniej: wzajemne stosunki między religią a społeczeństwem

  -kolektywny aspekt religii i religijności

  - bada stronę organizacyjną religii, kościoły, sekty i inne zjawiska tego typu, przemiany w nich, wpływ na nie takich zjawisk jak np. urbanizacja, technizacja, stosunek religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etnologia religii

   

  (etnografia religioznawcza, etnoreligioznawstwo) Gałąź religioznawstwa, dyscyplina religioznawcza i zarazem etnologiczna, zajmująca się religiami (systemami ideologiczno-rytualnymi) społeczności tradycyjnych: archaicznych, plemiennych i ludowych.

  O specyfice etnologii religii w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /5 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geografia religii

   

  Jedna z najmłodszych dyscyplin geograficznych wyodrębnionych w ramach szeroko pojętej geografii kultury, antropogeografii czy tzw. geografii humanistycznej (P. Deffontaines 1948). Religioznawcy traktują geografię religii zarówno jako dyscyplinę geograficzną badającą oddziaływanie religii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Comparative Mythology

   

  Kierunek wyrosły w pierwszej połowie XIX wieku w klimacie romantyzmu, był poprzednikiem religioznawstwa. Jego głównymi przedstawicielami byli F. Creuzer, J. J. Goerres i F. CH. Baur.

  Interpretowali oni mitologię oraz symbolikę religijną ludów pierwotnych i orientalnych jako „hieroglificzny” wyraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła naturystyczno - filologiczna

   

  Swoje korzenie wywodzi od teorii F. M. Mullera mówiącej o zależności mitu od zjawisk przyrodniczych i mowy. Według niego proces mitologizacji stanowi konieczny etap rozwoju mowy.

  Tendencja odrywania przymiotników od rządzących nimi rzeczowników i uosabiania ich wpływa na powstawanie odprzymiotnikowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw problematykę nazewnictwa nauki o religiach

   

  Gdy rodziło się religioznawstwo przyjęło się nazywać je historią porównawczą religii, lub po prostu historią religii

  W Niemczech pierwotnie występowało RELIGIONSGESCHICHTE, a potem RELIGIONSWIZESCHAFT. /ludzie – piszę fonetycznie, to przecz ustny egzamin, nie?? Nie musicie wiedzieć jak się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religioznawstwo a teologia – różnice i związki

   

  Wg światłego uczonego – dr Henryka Hoffmanna wyróżniamy 3 (słownie trzy) zasadnicze różnice pomiędzy wyżej wspomnianymi.

  Teologia bada jedną religię – własną. Religioznawstwo bada wszystkie.

  Nawet w obrębie jednej religii można wyróżnić kilka różnych teologii, np. w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 010

  praca w formacie txt

Do góry