Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Poglądy Zygmunta Freuda na religię

   

  Zygmunt Freud (1856 - 1939) był inicjatorem nurtu psychoanalitycznego w psychologii religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań religioznawczych były problemy genezy wczesnych form religii (zwłaszcza totemizmu), a także funkcji religii w życiu psychicznym człowieka. Wyobrażenia religijne są –...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy P. Ricoeura na religię

   

  Paul Ricoeur (ur. 1923) jest filozofem którego poglądy mieszczą się na styku fenomenologii z hermeneutyką. Do tematyki religijnej odwołuje się głównie w dwóch swoich pracach w „Filozofii woli” oraz „Symbolice zła”. Znany jest ze swojej wnikliwej analizy fenomenu zła, kruchości bytu ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ

   

  CARL GUSTAV JUNG (1875- 1961)

  Ojciec Carla był pastorem Szwajcarskiego Kościoła Reformowanego, Carl mając 14 lat z niecierpliwością oczekiwał na spotkanie z tajemnicą, której był pewien w sakramencie komunii świętej; nauczanie ojca w trakcie konfirmacji okazało się śmiertelnie nudne, a ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /5 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła ogólno - historyczna R. Pettazzoniego

   

  Rafaelle Pettazzoni jest głównym krytykiem klasycznej fenomenologii religii G. van der Leeuwa, jako zwolennik radykalnego historycyzmu nie zgadzał się z jego poglądami odrzucenia w fenomenologii wszelkiej historyczności Głównym założeniem szkoły ogólno-historycznej było przekonanie ze należy badać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY FROMMA NA RELIGIĘ

   

  ERICH FROMM (1900-1981)

  Humanistyczno-socjalistyczny światopogląd Fromma został ukształtowany wtórnie przez pisma Karola Marksa i Zygmunta Freuda. Humanistyczny i rewolucyjny duch Marksa zdawał się Frommowi wspołczesnym przejawem radykalnego humanizmu, wyrażającego się w postaci mesjanistycznej wizji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm w religioznawstwie

   

  Funkcjonalizm rozwinął się jako reakcja na ewolucjonizm i dyfuzjonizm. Ewolucjonizm przyjmuje, iż podstawowe procesy decydujące o dynamice i kierunku jakościowych przemian społeczeństw i kultur są wywoływane i uwarunkowane przez ewolucję kulturową.  

  Dyfuzjonizm natomiast jest to kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religionsgeschichtliche Schule (Szkoła religijno – historyczna)

   

  A. Nazwa ta powstała i utrwaliła się w kołach egzegetów chrześcijańskich. Stwierdza ona konieczność poszerzenia badań filologicznych i dogmatycznych nad Starym i Nowym Testamentem o krąg religii otoczenia.

  Ponieważ zaś niemiecki termin Religionsgeschichte, czyli historia religii stworzono na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emil Durkheim

   

  Twórca socjologizmu, prekursor socjologicznych badań nad religią.

  Zwrócił uwagę na społeczny aspekt wierzeń religijnych. Wg niego religia jest przejawem kolektywnej świadomości, a jej źródłem są wyobrażenia zbiorowe. Religia jest faktem społecznym i jako taka powinna być badana od zewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła pragmatyczno – przeżyciowa (W. James)

   

  A. Nazwa nawiązuje do amerykańskiej filozofii pragmatycznej, stawiającej na piedestale filozofii działanie i podporządkowującej jego skuteczności cały system. Łatwo się domyślić, że w tych warunkach i religia służy sprawności działania człowieka. Dla odróżnienia od samej szkoły filozoficznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA KULTUROWO HISTORYCZNA – DYFUZJONIZM

   

  Dyfuzjinizm:* skrajny (angielski) – teoria heliolityczna = całość kultury ludzkiej wywodzi się ze starożytnego Egiptu

  klasyczny (niemiecko – austriacki), szk.. kulturowohist.

  umiarkowany – amerykański

  Reakcją przeciw uproszczonym i faktograficznie słabo udokumentowanym schematom kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /7 623

  praca w formacie txt

Do góry