Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Relacje pomiędzy państwem a religią ukształtowane w Rzymie pogańskim

   

  Religia = nakaz państwowy, czynności kultowe przedkładane nad osobiste przekonania

  Oktawian August – wprowadzenie pryncypatu, podkreślenie republikańskiego charakteru władzy, odmawiał przyjęcia tytułu dominus, za cezarem tytuł pontifex maximus, odnowiciel złotego wieku ludzkości.

  Schyłek III w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła mitu i rytuału

   

  Szkoła mitu i rytuału wyłoniła się w Anglii na łonie anglikanizmu. Jej początki związane są z wydaniem w 1933 roku przez ośmiu badaczy starotestamentowych zbioru „Szkice o micie i rytuale u Hebrajczyków w powiązaniu z wzorcem kulturowym Starożytnego Wschodu” pod redakcją Samuela H. Hookea –...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT / SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH

   

  Fenomenologia religii stara się porządkować materiał wedle przyjętego klucza systematycznego (synchronicznego/ statycznego) może być zatem rozumiana także jako typologia, czy też morfologia zjawisk religijnych (np. świętości)

  F. pojmowana bywa jako nurt badań religioznawczych, metoda badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm w religioznawstwie

   

  Czołowym przedstawicielem strukturalizmu był Claude Lévi-Staruss. Kładł on główny nacisk na badanie – właściwej określonemu systemu wierzeniowemu – wewnętrznej struktury religii. Metoda ta stosowana do badań społeczeństw plemiennych ułatwia w pewnym stopniu uchwycenie zależności występujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy na religię H. von Glasenappa

   

  Helmuth von Glassenapp (1891- 1963) to niemiecki religioznawca, indolog; od 1924 prof. uniwersytecie w Berlinie, 1928–45 – uniwersytet w Królewcu (katedra indologii), 1946–61 – uniwersytet w Tybindze (katedra indologii i historii porównawczej religii); znawca hinduizmu i buddyzmu, badał zwłaszcza „przerzuty”...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ

   

  G. van der Leeuw (1890-1950), klasyczny przedstawiciel fenomenologii religii; ulegał psychologizmowi Biswangera i Otto, egzystencjalizmowi Jaspersa oraz koncepcjom Levy-Bruhla i wpływom Diltheya. Stosując przejętą z filozofii Schelera, a zwłaszcza Husserla, metodę fenomenologiczną, poszukiwał „istoty”...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy N. Söderbloma na religię

   

  Nathan Söderblom (1866 – 1931), szwedzki teolog i religioznawca, luterański arcybiskup Uppsali oraz znany działacz ekumeniczny, za tę działalność nagrodzony w 1930 r. pokojową Nagrodą Nobla. Akceptując podstawowe tezy ewolucjonizmu (zwłaszcza C.P. Tielego) wychodził z założenia, że objawienie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA „MORFOLOGII ŚWIĘTOŚCI” (ELIADE)

   

  M. Eliade (1906-1986)- twórca orientacji metodologicznej zwanej „morfologią świętości” Jeden z czołowych religioznawców XX wieku, inicjator nurtu zajmującego się badaniem porównawczym fundamentalnych struktur i archetypów religijnych, manifestujących się w dziejach przez mity, symbole, rytuały i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Rudolfa Otto na religię

   

  Rudolf Otto (1869 – 1937) w głośnej pracy „Das Heilige...” (tłum. polskie „Świętość”) nawiązując do poglądów F. Schleiermachera, dokonał szczegółowej analizy ważnej w religioznawstwie kategorii świętości.

  Przeciwstawiając się historyzmowi i tendencjom (sprowadzającym religię do elementów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła „typologii rozumiejącej” (G. Mensching)

   

  Oprócz protofenomenologii religii i fenomenologii klasycznej istnieją dwa nurty zaliczane do fenomenologii, mimo że ich twórcy programowo unikali przyznawania się do niej. Są nimi morfologia świętości M. Eliadego i szkoła typologii rozumiejącej Gustawa Menschinga. Oprócz wpływów fenomenologii duże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt

Do góry