Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Marksizm w religioznawstwie

   

  Marksiści w swoim podejściu do religii byli o tyle wyjątkowi, że chcieli stworzyć CAŁOŚCIOWĄ teorię religii. Nie chcieli ograniczać się do poszczególnych dziedzin, ale uważali że trzeba objąć całość i mieć wspólną teorię religii. Oczywiście twórcami podstaw tego podejścia byli Marks i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki państwowo - kościelne w epoce karolińskiej oraz ich ideologiczne uzasadnienia

   

  800 r. – koronacja Karola Wielkiego na cesarza. Didaem zakłada mu Leon III, co niekoniecznie podobało się Bizancjum – powstało dwóch cesarzy zatem; dopiero w 812 doszło do uznania pzerz Bizancjum

  i Działalność Karola WLK – samolubny i despotyczny, z nikim nie dzielił się władzą

  wzrasta władza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystianizacja Rzymu i jej konsekwencje dla chrześcijańskich poglądów na państwo i władzę – początki cezaropapizmu, Euzebiusz z Cezarei

   

  325 r. – sobór nicejski, narada cesarska, bo jedność Kościoła to racja stanu, herezje są tępione.

  Era konstantyńska – do Vaticanum II, łączenie religii z władzą.

  Tzw. edykt mediolański 313 r.

  Cezaropapizm – w Bizancjum, podporządkowanie władzy kościelnej władzy świeckiej, teologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm w religioznawstwie

   

  Zacznijmy od tego czym jest egzystencjalizm, czy inaczej, filozofia egzystencji. Jest to współczesny, niejednolity kierunek filozoficzny, którego powstanie wiąże się z dziełem duńskiego filozofa i teologa ewangelickiego S. Kierkegaarda.

  Za źródła inspiracji egzystencjalnych można uznać poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Grzegorza VII i rozwój papalizmu

   

  dynastia saska – państwo niemieckie Deutch – lud germański

  962 r. – Otto król niemiecki na cesarza, cesarz to bicz na pogan, następca Augusta, koronacja w Rzymie.

  do poł. IX w. papież obejmuje tron z cesarskiej łaski

  bp. posługiwano się chętnie jako urzędnikami, bo nikt po nich nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia polityczna św. Augustyna

   

  Civitas Dei:

  Powstaje przy zmierzchu cesarstwa, kiedy chrześcijanie są oskarżani o bezbożność, oraz o to że są przyczyną wszelkich katastrof.

  Ludzkość to massa damnata.

  Dobre uczynki wynikają z łaski.

  Civitas terrana to źli ludzie i upadli aniołowie.

  Źli i dobrzy są wymieszani, w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne centra współczesnego religioznawstwa (ośrodki akademickie, przedstawiciele, organizacje)

   

  Współczesne religioznawstwo jest dość prężną dziedziną nauki. Główną organizacją jest IAHR (polski skrót to M.S.H.R.- Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Historii Religii), czyli International Association for the History of Religions.  

  Zrzesza ona uczonych prowadzących badania religioznawcze. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się modelu stosunków między państwem a Kościołem w Bizancjum

   

  Cezaropapizm

  395 r – podział cesarstwa

  Cesarz:

  Namiestnik boży

  Elementy hellenizmu i tradycji rzymskiej oraz wschodnich despocji

  Umywa nogi starcom, odbywa procesję w niedziele palmową

  Tron dwuosobowy – miejsce dla J.Ch. w święta siadał cesarz po lewej (czyli po prawicy), baldachim=niebo,zasłony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki badań religioznawczych z filozofią analityczną, logiką i semiotyką

   

  O dziwo można mówić o dość bliskich związkach religioznawstwa i filozofii analitycznej. Istnieje dziedzina nazywana analityczną filozofią religii. Początki analitycznej filozofii religii sięgają lat 30. XX w., kiedy z neopozytywistyczną krytyką religii wystąpili H.H. Price (1935) i A.J. Ayer (1936)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby realizacji programu równorzędności władzy cesarza i patriarchy (Focjusz, Kerularios)

   

  VIII w. – św. Jan z Damaszku; rozdział † od państwa 

  Focjusz – IX. w. patriarcha Konstantynopola, „Epanagoga”, wstęp do praw, relacje państwo - † cesarz i patriarcha są równorzędni (pozostało teorią) Od chwili nominacji Focjusz wdał się w spór o podłożu teologicznym i politycznym z papieżem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt

Do góry