Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  Przepowiadanie Słowa

  O życiu według Ewangelii nauczał kler powszechnie, ale nie znamy pełnej treści katechezy, choć zachowałosię z tego okresu blisko trzy tysiące kazań. Zachowane teksty pochodzą bowiem zaledwie od około30 autorów, a połowę tych kazań napisali Jan Chryzostom i Augustyn.

  Katechezy i kazania głosili...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór i święcenia

  Do stanu duchownego powoływano przez wybór całego Kościoła lokalnego, lecz udział w nim świeckichchrześcijan miał różne formy. Ze względu na dużą liczbę wiernych, często mniejszy ich krąg, wybitniejsichrześcijanie, razem z klerem uzgadniali kandydata, zwłaszcza na biskupa, a ogół ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły lokalne i biskupi

  Według naszego sposobu określania struktury kościelnej, można powiedzieć, że Kościoły lokalne w tymokresie przekształcają się z personalnych w terytorialne. Do określenia terytorium biskupstwa starano sięwykorzystać istniejący podział administracyjny cesarstwa, a częściowo także jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /3 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metropolie i patriarchaty

  Prowincje były w strukturze Kościoła jednostką wyższą od biskupstw. Na Zachodzie przyjęła się dlanich nazwa metropolie, którą w administracji państwowej określano miasto, będące stolicą prowincji.

  Metropolitą nazywano biskupa Kościoła lokalnego w stolicy prowincji. Sobór nicejski i synody IV i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież Zozym i Julian z Eklanum

  Papież Zozym, następca Innocentego, uległ listowym wyjaśnieniom Pelagiusza z dołączonym wyznaniemwiary i prośbie Celestiusza, osobiście przedstawionej, ogłosił więc rehabilitację obydwóch, jeżeli w ciągudwóch miesięcy ich przeciwnicy nie dostarczą uzasadnionych oskarżeń. Kiedy wszakże synod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat i papieże

  Biskupi rzymscy najwyraźniej i najczęściej posługiwali się zasadą bezpośrednio apostolskiego założeniagłównych stolic biskupich w Kościele, aleksandryjskiej, antiocheńskiej i rzymskiej. W odwołaniu się dotej zasady złożył Leon Wielki protest przeciw przyznaniu Konstantynopolowi na soborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /6 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Augustyn i semipelagianie

  Biskup z Hippony, obdarzony przez potomnych tytułem doktora łaski, długo zajmował się jej zagadnieniamii dopiero przy końcu życia dał ostateczne sformułowania, w których znalazły się wypowiedzi opredestynacji człowieka i zbawczej woli Boga. Obu tym problemom poświęcił w szczególniejszy sposóbswe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty I i Leon Wielki

  Jako drugi następca Syrycjusza, bezpośredni zaś po Anastazym I, Innocenty (399-402), posiadał rozwiniętąświadomość prymatu rzymskiego, określa jąć siebie jako głowę i wierzchołek (caput et apicem) episkopatuw całym Kościele. Podkreślał, że biskup rzymski jest najwyższą instancją apelacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /9 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNI I HIERARCHICZNE STRUKTURY

  Termin duchowny ma swe etymologiczne źródło w nauce Nowego Testamentu o człowieku, posiadającym Ducha Chrystusa i będącym na służbie działającego w Kościele Ducha Świętego. Odnosi się go dospełniających publicznie funkcje sakralne osób, które Orygenes, a po nim Hieronim nazwał klerem, odgreckiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAICY I ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Świeccy chrześcijanie w Antiochii powiedzieli Janowi Chryzostomowi nie jesteśmy mnichami, gdy głosiłim obowiązek życia według Ewangelii. Usłyszeli na to odpowiedź, że ideał doskonałości istnieje jedendla wszystkich ludzi w Kościele. Gorliwi biskupi ubolewali, że pobożność uległa spłyceniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /LucjaG Dodano /18.04.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt

Do góry