Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ABEL FELIX MARIE OP

  ur.  29  XII  187 8  w  Saint­Uze (Francja),  zm.  24  III  1953  w  Jerozolimie,  Franc,  biblista.  Od 1905  był  prof.  Szkoły  Bibl.  w  Jerozolimie,  od  1940  konsultor Pap. 

  Komisji  Biblijnej;  znawca  geografii  i  historii  Palestyny, wydał Geographie  de  la Palestine  (I­II,  P  1933­38 )  i ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDALLAH NIRKI

  Miejscowość w Nubii Egip. na zach. brzegu Nilu, 1,5 km  od Abu  Simbel, znana z wykopalisk (prowadzonych 1962-64 przez misję hol. i misję Węg. Akademii Nauk) , których wynikiem było odkrycie miasta  (V-XVI  w.), usytuowanego wokół wczesnochrześc. cytadeli.

  W jednym z 3 kościołów o planie  centr., ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABEL HEINRICH SI

  ur.  15 XII 184 3 w Pasawie (Bawaria), zm. 23 XI  192 6 w Wiedniu, Kaznodzieja, duszpasterz mężczyzn. W  Innsbrucku  186 3 wstąpił do zakonu; 187 4 wyświęcony na kapłana; od 187 9 był nauczycielem w Kalksburgu; przeniesiony do Wiednia (1891 ) współpracował w działalności apost. z burmistrzem miasta K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDERHALDEN EMIL

  ur. 9  III  1877 w Oberuzwil (Szwaj­caria),  zm.  5 VIII 1950 w Zurychu, Chemik, biolog, działacz społ., członek Pap. Akademii Nauk; autor prac z zakresu analizy ciał białkowych i fizjologii przemiany materii. W dziedzinie społ. przyczynił się do podniesienia poziomu moralności w Niemczech;

  1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDIASZ

  (hebr. 'Obadjah  sługa, czciciel  Jahwe), Jeden z proroków mniejszych, autor najkrótszej (21 wierszy) księ­gi bibl. (powstała po 500 prz.  Chr.). 

  Treść jej, niemal iden­tyczną z Jr 49, 7-22, stanowią groźby przeciw Edomowi oraz zapowiedź triumfu Izraela, zaś myśl przewodnią — przekonanie, iż Jahwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABDON i SENEN

  Święci, męczennicy rzym. z III w., prawdopodobnie niewolnicy lub wyzwoleńcy wschodni. Wg-> itinerariów z VII w. pochowani na cmentarzu Poncjana w Rzymie przy drodze do Porto; istnienie A. i S. potwierdza kult zaświad­czony już w VI w., lecz akta ich męczeństwa nie są wiarygodne;

  w katakumbach Poncjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBOT ROBERT

  ur.  1560 w  Guildford, zm.  2  III  1617 w  Salisbury, Brat George'a, bp  anglikański. Był kaznodzieją i kapelanem w  Worcester;  1612 został  prof,  teologii w Oksfor­dzie; zasłynął jako polemista o dużej kulturze osobistej i godny przeciwnik J.A. Eudaemona;

  myśl teol. A. zawierają jego dzieła druk. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBOT GEORGE

  ur.  19  X  1562  w  Guildford,  zm.  4 VIII 1633 w Croydon,  Brat Roberta,  abp anglik.  Canterbury  i prymas Anglii.  Studiowal w Guildford  i Oksfordzie, gdzie uległ wpływom purytańskim i kalwińskim;

  1600-05 był trzykrotnie wicekancle­rzem uniw. w Oksfordzie; popierał Jakuba I przy wprowadzeniu do Szkocji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABARIM

  (hebr.  hare ha'abarim  góry przejścia), Łańcuch górski w Moabie wzdłuż wsch. brzegu M. Martwego. W górach A. wieszcz pogański  Balaam  wygłosił proroctwo o gwieździe Jakuba (Lb24) ;

  tutaj zatrzymali się Izraelici przed przejściem Jordanu (Lb 33,47), na górze Nebo  (w paśmie A.) zmarł Mojżesz (Pwt ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABBA

  (aram.  wołacz: ojcze, mój ojcze; od  'abb  ojciec).

  1. W żyd. literaturze pozabibl. i w papirusach a. ma znaczenie świeckie. Dopiero w NT u Jezusa (Mk 14,36), a później i dla wiernych (Rz 8,15; Ga 4,6) stanowi formułę modlitewną, dziecięce zwrócenie się do Boga jako Ojca; wyraża wewn. i serdeczny, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Leslaw Dodano /16.05.2012 Znaków /1 803

  praca w formacie txt

Do góry