Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ABIURACJA

  (łac.  abiuratio odprzysiężenie, zapieranie się pod przysięgą), W terminologii teologiczno-kanonicznej przez a. rozumie się zewn. i zgodne z przepisami prawa wyrzeczenie się błędów w dziedzinie wiary przez tego chrześcijanina, który pragnie być przyjęty do Kościoła katolickiego.

  W myśl  kan.  2314...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /3 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIDŻAN

  Abidjan,  metropolia na Wybrzeżu Kości Sło­niowej eryg. 14 IX 1955. W 1895 powstała tu prefektura apost. wydzielona z wikariatu apost. Dahomeju, zamieniona 1911 na wikariat apost. Wybrzeża Kości Słoniowej, który 1940 otrzymał nazwę A. ;

  do metropolii należą diec: Abengourou,  Bouaké, Daloa, Gagnoa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABLEGAT

  (łac.  ablegatus  wysłany,  odprawiony  w drogę), Wysłannik pap. nie posiadający -> jurysdykcji, wykonujący określone funkcje ceremonialne.

  Od XVI w. a. oznaczał do­mownika pap. wysyłanego do kat. władców celem uroczystego wręczenia im honorowych darów, np. poświęconego miecza, kapelusza, złotej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABILA LYSANIAE

  Nazwa pochodzi od tetrarchy Abileny, Lizaniasza (Łk 3,1) ; aktualnie Suk Wadi Barada w Syrii; bpstwo staroż. w metropolii Damaszek w rzym. prowincji Fenicja II ; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AB ESSE AD POSSE VALET

  A posse ad esse non va­let  consequentia,  scholastyczne  adagium,  wyrażające regułę wynikania modalnego  lub w ogóle argumentacji: ze zdania asertorycznego (o stanie faktycznym) można wywnioskować zdanie problematyczne (o możliwości), lecz nie na odwrót.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABLUCJA

  (łac.  ablutlo  obmycie),  Rytualne obmywanie  ciała lub  niektórych  jego części, nadto przedmiotów sakralnych.

  I. W RELIGII — W świadomości człowieka religijnego istnieje przekonanie o własnej nieczystości wobec sakr. charakteru bós­twa. Za sprawców wszelkiej nieczystości uważa się demony i inne złe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /7 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABIMELEK

  (hebr. 'Abimelek mój ojciec jest królem), Imię kilku osób w ST:  A. , król kananejskiego miasta Gerani (koło Gazy), wspomniany w historii Abrahama (Rdz 20; 21,22-32) i Izaaka (Rdz 26);

  A. , syn Gedeona (Sdz 9); A. wspomniany w Ps 33,1 ; chodzi tu jednak o Akisza, króla Gat (por. 1 Sm 21, 11-16); 4° A. w 1 Krn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABGAR V UKKAMA

  Książę (lub król) Edessy (Syria) od 4 prz.  Chr.  do 7 po  Chr.  i 13-50. Wg legendy powstałej (nie bez wpływu -> Diatessaronu) prawdopodobnie za czasów Abgara  IX (179-216), pierwszego chrzęść władcy Edessy, A. miał napisać list do Jezusa z prośbą o uzdrowienie go z przewle­kłej choroby.

  List ten i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABNEGACJA

  (łac. abnegalio odmawianie, zaprzeczanie, wyrzekanie się), Akt wyrzeczenia się czegoś, postawa gotowości do bezinteresownego rezygnowania z osobistych korzyści, zewn. objawy i skutki tego aktu i postawy; przedmiotem a. są dobra osobiste, materialne, czas, uczucia, zainteresowanie, zamiary; motywy zaś są...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /4 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABINAL ANTOINE SI

  ur.  10  I  1829  w  Chanac  (Francja), zm.  11  XI  1887 na Madagaskarze, Misjonarz. Wraz  z  o.  Malzac opracował  Dictionnaire  malgache  français,  Tananarive  1888; tłumaczył też na język malgaski ST i NT oraz O naśladowaniu Chrystusa.

   

  B. Arenš,  Jesuitenorden und Weltmission. Rb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry