Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ABSOLUCJA

  (łac.  absolutio  uwolnienie, .uniewinnienie, rozgrzeszenie), Ryty i formuły stosowane przy udzielaniu sakramentów, zwł. przy sakramencie -> pokuty (—> rozgrzeszenie), przy rozwiązaniu z —> cenzur kośc. oraz w modlitwach liturg.; zwł. związanych z —> odpustami.

  I. ABSOLUCJA LITURGICZNA —  Od  X w. w kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /5 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWICZ, Abrahamowicz, JAN

  zm. 19 IV 1602, Kalwiński działacz rel.-społ. w Wielkim Księstwie Litewskim, wojewoda miński (od 1593) i smoleński (od 1596). Protegowany przez Mikołaja Radziwiłła Rudego;

  zwalczał —> socynianów, popierał—> dyzunitów (głównie K.W. Ostrogskiego), brał udział w dyskusjach z jezuitami w Wilnie (1585...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM de GEORGHS SJ

  ur. w 1563 w Aleppo (Syria), zginął 30  IV  1595 w Erytrei (Etiopia),  Maronita,  misjonarz, męczennik. W 1582 wstąpił do zak., 1591 został kapłanem; wysłany do Indii jako misjonarz, pracował do 1594 wśród chrześcijan św. Tomasza Apostoła;

  1595 wysłany do Etiopii dia  ratowania uwięzionych przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAMOWICZ, Abrahamowicz, ADAM SJ

  ur.  24  VIII 1710,  zm. 1768,  Wykładowca  wymowy kośc, filozofii i teologii mor. w szkołach  jez.,  kaznodzieja, budowniczy kościołów i ko­legiów.

  Do zak. wstąpił 1726; 1751 został regensem i pierwszym rektorem wil. Collegium Nobilium; po podziale prowincji litew. pracował w Nieświeżu, Połocku i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM z ROSTOWA Św.

  Żył w XI, XII lub XIV w.; tak rozbieżne wnioski wysnuli uczeni z analizy życiorysu, który dochował się w trzech redakcjach i obfituje w elementy legendarne. Urodzony w rodzinie pogańskiej, A. miał zostać cudownie uleczony dzięki wezwaniu imienia Jezu­sa;

  wstąpiwszy do klasztoru w Nowogrodzie, przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM a SANCTA CLARA

  Właśc.  Johann  Ulrich Megerle CRSA, ur. 2 VII 1644 w Kreenheinstetten (Badenia), zm. 1 XII 1709 w Wiedniu, austr. kaznodzieja i pisarz. W 1656-59 studiował w kolegium jez.  w  Ingolstadt,  a 1659-62 u benedykty­nów w Salzburgu; 1662 wstąpił do augustianów w  Mariabrunn k. Wiednia; 1668 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM

  Pierwotnie  Abram,  najstarszy z trzech —> pa­triarchów izr., jedna z największych postaci w historii religii.

  1. W STARYM TESTAMENCIE — 1. Zarówno etymologia bibl. (Abram mój ojciec jest wzniosły, Abraham ojciec wielu narodów), jak i pozabibl. (akadyjskie A-ba-am-ra-am kochaj ojca,  babil. abi-rami, egip...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /18 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM ze SMOLEŃSKA

  Awarmi Smoleński, Św., zm. 21 VIII 1221 w Rizpolożenskim Monastyrze k. Smoleńska, igumen. Rozdawszy ubogim majątek, stał się żebrakiem, „sza­lonym" z miłości do Chrystusa (-> jurodstwo).

  Wstąpił nast. do klasztoru Bogurodzicy w Sieliszczu k. Smoleńska, który podówczas był znacznym ośrodkiem życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM Św.

  ur. ok.  350 w Syrii,  zm.  ok. 420 w Kon­stantynopolu, Bp Charanu w Mezopotamii. Od wczesnej mło­dości prowadził życie pustelnicze na pustyni Chalkis; uzdrowio­ny cudownie, głosił ewangelię w okolicach Emesy (Liban);

  mimo otrzymania święceń kapł. wrócił ponownie na pustynię, skąd wbrew swej woli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABRAHAM ze ZBĄSZYNIA

  ur. pod koniec XIV w., zm. 1442, Pochodził z bogatej szlachty wielkopolskiej; od 1424 generalny sędzia pozn. był związany z ruchem husytów. Wła­dysław Jagiełło często posługiwał się nim jako posłem w waż­nych sprawach państw.; 1431 stał na czele poselstwa do Pragi i prawdopodobnie wtedy zapoznał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matron Dodano /16.05.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry