Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ADITI

  (sanskr. niezwiązanie), Bogini staroind., uosobienie pojęcia wolności od więzów winy i grzechu. W mitologii wcze-snowedyjskiej A. jest matką 6 bóstw etycznych—> Aditjów; w późniejszym okresie uważano ją za matkę wszystkich bogów.

   

  A. MacDonell, Vedic Mythology, Str 1897, 120-123; H. Oldenberg, Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADHWARJU

  (sanskr. od adhwara ogół manualnych czynności liturg. tworzących obrzęd ofiary), Jeden z kapłanów ind. (pierwotnie 7, później 4) odprawiających uroczyste ceremonie ofiarne; główny kapłan wykonujący właściwe czynności ofiar-nicze.

  Do obowiązków a. należało m. in. przygotowywanie wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADITJOWIE

  W kosmogonii ind. bóstwa rządzące światem, synowie Aditi. Początkowo czczono siedmiu A., wśród których Waruna, jako najwyższy, był wyobrażeniem Księżyca, Mitra — Słońca, pozostałych pięciu zaś wyobrażało planety; w okresie późniejszym przyjęto liczbę dwunastu A., odpowiadającą liczbie 12...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIABENE

  Gr. nazwa królestwa syr. w górnej Mezopotamii, zw. w języku rodzimym (aram.) Chadjab, położonego na lewym brzegu Tygrysu, między jego dopływami Zabem Wielkim i Małym. W I w. zamieszkiwała je ludność w większości aram., rządzona przez miejscowych władców, zależnych od Persów, a nast. od Partów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADLER ALFRED

  ur. 7 II 1870 w Wiedniu, zm. 28 V 1937 w Aberdeen (Szkocja), Austr. psycholog i psychiatra. Studiował medycynę w Wiedniu, gdzie 1896 uzyskał doktorat; 1902-11 był współpracownikiem S. Freuda, od 1912 wykładowcą w Instytucie Pedagog, w Wiedniu; 1914 założył i redagował czasopismo „Internationale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /3 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

  (gr. ta adìafora rzsczx obojętne, ani dobre, ani zle), Termin używany w etyce i teologii mor. na określenie spraw i czynów mor. obojętnych (—> akt ludzki IV).

  Twórcami teorii a. są stoicy, którzy rozróżniali czyny dobre, złe oraz obojętne (Diogenes, Laertios VII 101), dzieląc je z kolei na godne wyboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /2 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTE FIDELES

  Łac. hymn na okres Bożego Naro dzenia; nie używany w Mszale ani w Brewiarzu rzymskim Powstał w XVIII w. w środowisku franc; jego autorem by prawdopodobnie John Francis Wade (1711-86), nauczyciel ła ciny i śpiewu kośc. w Douai.

  Treścią hymnu jest wiara w Słowo które stało się Ciałem, i wezwanie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTO CHRISTE CORDIBUS, celsa redemptis caritas

  Nowy hymn w LH 1971 w dziennym oficjum czytań na piątk (1. i 3. serii) tygodni zwykłych. Zawiera prośbę, by Chrystus zamieszkał przez wiarę w sercach odkupionych, pobudził ich do żalu i odpuścił im złe czyny, a przez znak krzyża strzegł wszystkich jak dzieci (LH III 638, 884).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADESTO RERUM CONDITOR, paternae lucis gloria

  Nowy hymn w LH 1971 w dziennym oficjum czytań na piątki (2. i 4. seria) tygodni zwykłych. Zawiera prośbę do Syna Bożego, aby napełnił Duchem Świętym serca wiernych, którzy utracili łaskę, i tak zabezpieczył ich przed zasadzkami szatana, by spełniając codzienne zadania w świecie, umieli żyć wg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AD FESTA PRETIOSI Martyris Christi Adalberti

  Oficjum rymowane ku czci św. Wojciecha. Nie zostało dotąd opublikowane, późniejsze od -> Benedic Regem cunctorum, gdyż włącza jego antyfonę tytułową; znane z licznych kodeksów krak. od ok. 1320 po ostatnie brewiarze druk. w XVI w. (także brewiarz płocki);

  przypuszczalnie powstało w Krakowie w związku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tomil Dodano /17.05.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt

Do góry