Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ADORACJA WIECZYSTA

  Nieprzerwanie trwająca cześć wystawionego Najśw. Sakramentu, oddawana przez jednostki lub wspólnoty rei , parafialne lub zak. w obrębie diecezji.

  Wywodzi się z nabożeństwa błagalnego przed wystawionym Najśw. Sakramentem (—> czterdziestogodzinne nabożeństwo), odprawianego najpierw w katedrze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA WYNAGRADZAJĄCA

  Cześć oddawana Chrystusowi obecnemu w eucharystii przez czuwanie przed Najśw. Sakramentem w celu wynagradzania Jezusowi jego opuszczenia, wzgardy czy odrzucenia przez ludzi. Praktyka a.w. sięga czasów renesansu, kiedy zaczęto zaniedbywać cześć eucharystii przechowywanej w kościołach lub zanoszonej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORANT

  (łac. adorans uwielbiający), Klęcząca u stóp Chrystusa lub NMP postać ze złożonymi rękami, pogrążona w adoracji.

  W malarstwie średniow. postaci adorantów wyobrażały często fundatorów obrazu lub kościoła i przedstawiane były w nieproporcjonalnie mniejszych wymiarach niż postaci centralne;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORATORKI

  Zgromadzenia zak. żeńskie, oddające się adoracji Najśw. Sakramentu (—> adoracja wynagradzająca).

  1. Adoratorki Najśw. Sakramentu, Suore Adoratrici del SSmo Sacramento, zał. 1881 przez ks. Francesco Spinelli w Rivolta d'Adda w następstwie rozłamu wywołanego trudnościami finansowymi w Instytucie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /8 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA KRZYŻA

  Obrzęd wchodzący w skład liturgii wielkopiątkowej, obejmujący uroczyste wniesienie, odsłonięcie i uczczenie krzyża (Mszał rzymski, P 1968, 214-220).

  A.k. wywodzi się z Jerozolimy, gdzie od IV w., wg —> Eterii, (CSEL 39, 88) w kościele Grobu Pańskiego pielgrzymi uroczyście czcili w Wielki Piątek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONAI

  (hebr. Pan mój), Tytuł i imię Boga w Piśmie Św., używane przez Fenicjan i Hebrajczyków. Jest to 1. mn. rzeczownika 'adon pan, z sufiksem zaimkowym w 1. os. 1. poj. Pochodzenie wyrazu 'adon jest niepewne (może od hebr. 'ado (dun) panować albo asyr. dananu być tęgim, potężnym); niektórzy lingwiści...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  Przebywanie przed Najśw. Sakramentem wyrażające boską cześć dla Chrystusa obecnego pod postaciami eucharyst. połączone z pragnieniem naśladowania go w ofiarowaniu siebie Ojcu i zjednoczenia się z nim w komunii i dzięki temu włączanie się w nieustanną cześć oddawaną Bogu w niebie przez Chrystusa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /15 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONIASZ

  (hebr. 'Adonialub 'Adonijahu Jahwe jest moim Panem), Imię trzech osób biblijnych.

  1° A., syn-> Dawida i Chaggity, ur. w Hebronie (2 Sm 3,4; 1 Krn 3, 2); jako najstarszy z żyjących synów Dawida był pewny następstwa po ojcu (1 Kri 1,5), tym bardziej że oczekiwał poparcia dość licznego stronnictwa (1 Kri 1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ADORACJA PRZENAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU"

  Miesięcznik teol. (wyd. we Lwowie 1902-14) poświęcony popularyzacji i pogłębieniu kultu eucharyst. wśród duchownych, organ krajowego oddziału Stowarzyszenia Kapłanów Adoracji Przenajświętszego Sakramentu, zał. 1887 przez ks. P.J. Eymarda.

  Zamieszczał urzędowe wypowiedzi Stolicy Apost., listy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADONIS

  (sem. "adon" pan), Zhellenizowane imię fenie, bóstwa wegetacyjnego, przedstawianego w postaci pięknego młodzieńca, symbol zamierającej i odradzającej się przyrody. Kolebką jego kultu było Byblos ; identyczny z mezopotamskim Tamuzem (por. Ez 8, 14), z egip. Ozyrysem, małoazjatyc-kim Attisem.

  W mitologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt

Do góry