Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  ADVOCATUS DEI

  Przydomek adwokata konsystorial-nego (adwokaci Kurii rzym.), który popiera sprawę -> beatyfikacji i - kanonizacji - sługi Bożego; nie jest terminem techn. i nie spotyka się go w źródłach prawniczych.

  A.D. występował podczas konsystorza pap. poświęconego beatyfikacji lub kanonizacji, na którym wygłaszał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIANIŚCI

  Niderlandzki odłam protest., powstały w XVI w. Nazwa pochodzi od Adriana Hamsted (1524-81), który za panowania Elżbiety I pełnił przez pewien czas obowiązki ministra hol. grupy kalwinistów w Londynie;

  ekskomunikowany 1561 przez anglik, bpa Londynu E. Grindala za negowanie cudownego poczęcia Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADVOCATUS DIABOLI

  (łac. adwokat diabła), Żartobliwe określenie -> promotora wiary w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym, którego zadaniem jest przedstawić ewentualne ujemne świadectwa o kandydacie na błogosławionego lub świętego i czuwać nad prawdziwością stwierdzeń -> advocati Dei;

  przenośnie obrońca sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIANOPOL

  Hadrianopolis in Haemimonto, tur. Edirne, miasto w Turcji eur., zbudowane przez cesarza rzym. Hadriana (117-138). Położone w pobliżu Konstantynopola, dzieliło z nim losy polit, i rel.; przed wojnami bałk. (1912-13) było w A. ok. 2/3 (ok. 65 000) chrześcijan (głównie prawosł. Greków i Bułgarów); po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRICHEM, Adrichomius CHRISTIAAN van, pseud. Christianus Cruys

  ur. 14 II 1533 w Delf (Holandia), zm. 20 VI 1585 w Kolonii, Znawca geografii Palestyny. Głównym dziełem A. jest Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis: cz. 2, Jerusalem sicut Christi tempore floruit, Kö 1584;

  cz. 1, zawierająca geografię Palestyny, i 3, podająca kronikę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADUARD

  Starofryzyjskie Adawerth, miasteczko w prow. Groningen (Holandia), niegdyś siedziba klasztoru cystersów zał. 1192, zbudowanego na wzór -> Clairvaux; do reformacji A. było ośrodkiem kultury rel. w Niderlandach. Kościół i klasztor uległy zniszczeniu 1580 w czasie walk religijnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADUARTE DIEGO FRANCISCO OP, bp

  ur. ok. 1570 w Saragossie (Hiszpania), zm. 1636 w Nuova Segovia (Filipiny), Misjonarz i historyk. Jako bp Nuova Segovia (od 1635) bronił praw tubylców, potępiając nadużycia władz hiszp.;

  napisał m. in. historię misji domin, na Dalekim Wsch. Historia de la Provincia del SS. Rosario de la Orden de los Frailes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADVOCATIA ECCLESIAE

  Obowiązek i uprawnienia w zakresie udzielania Kościołowi ochrony oraz reprezentowania jego interesów przed instancjami świeckimi, często uciążliwe dla Kościoła. W zach.rzym. cesarstwie chrzęść, istnieli defensores ecclesiae, reprezentujący interesy kośc. przed trybunałami państwowymi.

  W państwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRIAN

  ur. 2 X 1627 w Moskwie, zm. 15 X 1700 tamże, Prawosł. patriarcha. W 1678 mianowany archimandrytą w Czu-dowie; od 21 III 1686 metropolita w Kazaniu, a od 24 VIII 1690 patriarcha moskiewski i Wszechrusi;

  przeciwnik reform kośc. Piotra Wielkiego i prądów filokatolickich; w walce z nimi oraz z raskołem stosował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRAA (Deraa w Syrii)

  Bpstwo IV-VI w. w metropolii Bostra i patriarchacie Antiochia (Antakya w Turcji) w rzym. prowincji Arabia. W VIII-IX w. bpstwo tytularne; w 2. poł. XVIII w. tytuły bpów A. nosili I. Kozierowski, sufragan gnieźn.,i M. Pałucki, sufr. kijowski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt

Do góry