Religia /13 187 prac/

 • Ocena brak

  AFFIRMATIVE

  (łac. twierdząco) W przeciwieństwie do-> negative, jedna z oficjalnych form używanych przez urzędy pap. oraz Komisję do Spraw Biblijnych i Komisję do Autentycznego Interpretowania Kodeksu w udzielaniu odpowiedzi na przedstawione wątpliwości. A. z dodatkiem et amplias oznacza, że kwestia została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNI REGIS MAXIMUS

  Hymn z laudesów o św. Jacku Odrowążu, wchodzący pierwotnie w skład oficjum rymowanego -> Adest dies Celebris.

  Powstał u dominikanów krak. przed 1540; składa się z 5 strof; dwie są prawie identyczne ze strofami hymnu z Udine —> Vox pura laudet exitům, który wprowadzono dopiero w Officia propria Patronorum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE LUCÍS CONDITOR

  Hymn w laudesach we wtorki (2. i 4. serii) tygodni zwykłych, od 1971. Utwór 6-zwrot-kowy uważany za ambrozjański (PL 17, 1178), przed wydaniem BR odmawiany w jutrzni w wielkim poście; treść hymnu skierowana jest do Boga, nazwanego światłością, nie znającą nocy;

  powstający ze snu ludzie, wyrażając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFFRE DENIS AUGUSTE abp.

  ur. 281X1793 w Saint-Rome--de-Tarn, zm. 27 VI 1848 w Paryżu. W 1818 wyświęcony został na kapłana, 1822 mianowany wikariuszem gen. Luçon, a 1824 Amiens; 1834 został kanonikiem w Paryżu, 1839 bpem koadiutorem w Strasburgu, a nast. wik. kapitulnym Paryża, 1840 abpem Paryża; polemizował z J.M.R. de Lamennais...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFANASJEW NIKOŁAJ

  ur. 4 X 1893 w Odessie, zm. 4 XII 1966 w Paryżu, Protoprezbiter prawosł., teolog i kano-nista. A. ukończył studia med., matematyczne i szkołę artylerii w Odessie, prawo kan. w Belgradzie oraz studia teol. w Paryżu, gdzie 1930 rozpoczął wykłady w Instytucie Teologii Prawosławnej Św. Sergiusza;

  1939...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNE RERUM CONDITOR

  Hymn św. Ambrożego; od 1971 w laudesach zwykłych niedziel (1. i 3. serii tygodni; w BR od pierwszej niedzieli października); śpiew jego przypada ad galli cantum (podczas piania koguta), o czym pisze św. Augustyn (Retract. I, 21);

  hymn wspomina we wszystkich prawie zwrotkach koguta; ze względu na rolę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFGANISTAN

  Po afgańsku Milajat, monarchia dziedziczna (od 1922 konstytucyjna) w środk.-zach. Azji, 648 km2, 16,2 min mieszk. (1970). A. powstał w wyniku polit, zjednoczenia plemion afgańskich podległych Persji. Religią państw, i powszechnie wyznawaną jest islam (ok. 15 tys. meczetów); specjalną opieką konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEK, Afeka, Afik

  (hebr. 'afiq koryto strumienia), Nazwa kilku miast palestyńskich.

  1. A., miasto król. w pobliżu Jafy na równinie Saron (Joz 12, 18) przy ważnym szlaku handlowym z pn. na pd., wspomniane również w spisach Tutmozisa III (ANET 242) i Ameno-fisa II (ANET 246) oraz w egip. zbiorze przekleństw na królów azjat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Chester Dodano /17.05.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNA LUX, DIVINITAS

  Hymn w dziennym oficjum czytań na poniedziałki (1. i 3. serii) tygodni zwykłych od 1971.

  W obecnej redakcji (6-strofowej, dawniejsza 9-strofo-wa) zawiera wyznanie jedności w Trójcy Świętej, nazywając Ducha Świętego węzłem miłości łączącym Ojca i Syna, nast. prośbę o wiarę, nadzieję, miłość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AETERNA CHRISTI MUÑERA, et martyrům victorias

  Hymn w laudesach na święta męczenników od 1971. Utwór 8-zwrotkowy, przypisywany św. Ambrożemu (PL 40, 172), w BR 1641 rozdzielony na 2 hymny: Aeterna Christi muñera Apo-stolorum glorlam, na matutinum w święta Apostołów (4 strofy), oraz Christo profusum sanguinem et Martyrům victorias, na matutinum w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzimir Dodano /17.05.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt

Do góry